Abp Skworc: Maryja zaprasza do zaufania Bogu

ks. S. Kreczmański

publikacja 01.01.2019 14:01

Metropolita katowicki sprawował w katowickiej archikatedrze Eucharystię pontyfikalną w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Abp Skworc: Maryja zaprasza do zaufania Bogu Noworoczna Msza św. w katowickiej katedrze Emilia Pawlaczyk

W homilii nawiązał do jej postawy zaufania.

– Maryja, kochająca Matka, zaprasza nas, byśmy – jak Ona – zaufali Bogu, pozwolili Mu się prowadzić w nadziei, że „uczyni wielkie rzeczy i okaże nam moc ramienia swego” – mówił abp Skworc.

Nawiązując do roli Maryi w Bożym planie zbawienia powiedział, że „Bóg troszczy się o każdego z nas i pragnie dobra dla swoich dzieci” – Ale nie tylko: jakby tego było mało, jest przy nas również kochająca matka, Boża Rodzicielka. Ta, która, „gdy nadeszła pełnia czasu”, porodziła Syna Bożego, złożyła Go w żłobie i owinęła pieluszkami” – dodał.

Abp Skworc akcentował, że Maryja jest tą, która „uczy nas, jak przeżywać tajemnicę spotkania Boga”.

Duchowny nawiązał także do przeżywanego 1 stycznia Światowego Dnia Modlitwy o Pokój. Zwrócił uwagę na orędzie papieża Franciszka noszące tytuł: „Dobra polityka służy pokojowi”. Głosił, że „polityka jest istotnym nośnikiem budowania społeczeństwa obywatelskiego i dzieł człowieka”.

Metropolita mówił także, że „każdy może wnieść swój wkład do budowy wspólnego domu”. – Autentyczne życie społeczno-polityczne, które opiera się na prawie i na szczerym dialogu między stronami, odnawia się z przekonania, że każda osoba ludzka, każde pokolenia, zawiera w sobie pewną obietnicę, która może wyzwolić nowe energie relacyjne, intelektualne, kulturowe i duchowe – powiedział.

Zwracając się na koniec Mszy św. do wszystkich zgromadzonych życzył, aby „słowa, które wypowiadamy na początku nowego roku stawały się rzeczywistością”.

Abp Skworc w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi sprawował Eucharystię w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla. W czasie Mszy św. modlił się szczególnie w intencji diecezjan z prośbą o błogosławieństwo na nowy rok.