Młodzi przed szczytem klimatycznym

ap

publikacja 24.11.2018 04:53

Wystartowało Europejskie Spotkanie Młodych PILGRIM. 170 młodych ludzi z siedmiu krajów Europy rozmawiać dziś będzie w Katowicach jak wspólnie zadbać o los ziemi.

Młodzi przed szczytem klimatycznym Wśród młodych obecnych na spotkaniu w Katowicach są przedstawiciele nie tylko 7 państw europejskich, ale nawet obywatele Indii Aleksandra Pietryga /Foto Gość

PILGRIM to międzynarodowa sieć pedagogiczna skupiająca wokół siebie ludzi, którym bliskie jest łączenie kształcenia dla zrównoważonego rozwoju z jego wymiarem religijno-etyczno-filozoficznym. Ojczyzną instytucji jest Austria.

W Katowicach spotykają się uczniowie i studenci z Austrii, Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Rumunii i Ukrainy na czele z dyrektorem PILGRIM Johannem Hischem. Wydarzenie, zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej oraz Wydział Teologiczny UŚ, nawiązuje do rozpoczynającego się w grudniu Szczytu Klimatycznego COP24.

- Na Wydziale Teologicznym temat ekologii zawsze jest zakorzeniony w temacie antropologii - powiedział dziekan wydziału ks. prof. Antoni Bartoszek. - Staramy się patrzeć całościowo na człowieka; dostrzegać jego wymiar cielesny, psychiczny i duchowo-religijny. Dlatego mówimy też o ekologii człowieka.

- Jako ludzie wierzący odnosimy się do Stwórcy, ale ten kto szanuje Stwórcę, musi szanować jego stworzenie - mówił abp Wiktor Skworc, witając uczestników spotkania. - Pokolenia, które żyły przed nami, nie miały takiej świadomości ekologicznej, jaką my dziś posiadamy.

Metropolita katowicki odniósł się do sytuacji Górnego Śląska, a także do własnego doświadczenia pracy w górnictwie. - Niestety, w przeszłości liczyła się tylko produkcja: jak najwięcej, za wszelką cenę, nie licząc się ze środowiskiem naturalnym. Dziś świat cierpi z powodu bezmyślnej, bezrefleksyjnej działalności człowieka. Wy młodzi macie misję do spełnienia. Bądźcie apostołami troski o nasz wspólny dom. Działajcie we wspólnocie. Jesteście wielcy swoim zaangażowaniem.

W piątkowy wieczór młodzi spotkali się, aby przedstawić szkoły i instytucje, które reprezentują, a także działania proekologiczne, które podejmują w ich obrębie. Przedstawiciele każdej placówki oświatowej podpisali specjalny manifest, w którym deklarują, że będą odpowiedzialnie pracować na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dbać o przyszłość ziemi. Manifest został przekazany na ręce abp. Wiktora Skworca.

W sobotę uczestnicy wydarzenia wezmą udział między innymi w spotkaniu z władzami miasta Katowice, warsztatach ekologicznych, rozmowach z osobami odpowiedzialnymi za organizację Szczytu Klimatycznego COP24, dyskusji panelowej czy Mszy, która będzie miała miejsce kilkaset metrów pod ziemią w kaplicy zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu.