Wyróżnienie dla ks. Antoniego Reginka

Joanna  Juroszek Joanna Juroszek

publikacja 15.11.2018 17:40

Profesor, muzykolog, liturgista, kapłan i pedagog, który muzyki kościelnej uczył pokolenia śląskich kleryków, świętuje w tym roku 70. urodziny.

Wyróżnienie dla ks. Antoniego Reginka Ks. prof. Antoni Reginek Joanna Juroszek /Foto Gość

W czwartek na konferencji naukowej "Cantabo et psalmum dicam (Ps 57,9). Muzyka liturgiczna w życiu Kościoła" otrzymał on księgę jubileuszową.

"W trakcie 38 lat pracy dydaktycznej (1980-2018) w WŚSD oraz WTL UŚ przekazywał zamiłowanie do muzyki liturgicznej prawie 1100 przyszłym prezbiterom archidiecezji katowickiej" - zauważa w liście gratulacyjnym dla ks. Reginka abp Wiktor Skworc.

Metropolita katowicki podkreśla również, że pod kierunkiem ks. Reginka powstało 50 prac naukowych (1 doktorska, 4 licencjackie oraz 44 magisterskie). Kapłan jest także autorem ponad 150 pozycji bibliograficznych. Aktualnie pracuje nad redakcją "Słownika biograficznego twórców muzyki kościelnej na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku".

- Zajęcia z ks. prof. Reginkiem były zawsze bardzo ciekawe - wspomina diakon Mateusz Gamza. - Zaskakiwał nas na przykład tym, że potrafił śpiewać głosem jeszcze wyższym niż sopran, czasem zdarzało się nawet, że tańczył.

- Ks. Reginek to na pewno człowiek z pasją. Gdy opowiadał o muzyce, widać było błysk w jego oku. A gdy nam nie wychodziło, to przygrywał: "Stać cię na ten dźwięk" - uśmiecha się diakon Jakub Gojny.

- Chyba najbardziej stresujące egzaminy na Wydziale Teologicznym to były właśnie zaliczenia u ks. Reginka - mówią zgodnie diakoni.

- Normalnie najbardziej bać się ich powinni ci, którzy nie umieją śpiewać, a było odwrotnie - wspomina dk. Mateusz. - Od tych, którzy umieli śpiewać, ks. Reginek najwięcej wymagał. Musiało być perfekcyjnie.

- Ks. Reginek zawsze powtarzał: "Można nie mieć talentu do śpiewania, ale ważne są przygotowanie i praca nad własnym głosem" - dodaje dk. Kuba.

- Cieszę się, że w seminaryjnym chórze ks. Reginek "podtrzymywał" także słabsze głosy, bo dzięki temu mogłem w nim śpiewać - śmiał się ks. Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego UŚ. Zdradził także, że w czasach seminaryjnych był organistą.

Laudację dla ks. prof. Reginka wygłosił prof. Władysław Szymański, rektor Akademii Muzycznej w Katowicach.

W konferencji wzięli udział także biskupi: abp Wiktor Skworc, bp Piotr Greger z diecezji bielsko-żywieckiej, bp Stefan Cichy, emerytowany biskup diecezji legnickiej, oraz abp senior Damian Zimoń.

Swoją przygodę z muzyką ks. Reginek rozpoczął bardzo wcześnie. Jego rodzicami byli Karol - pedagog, organista i dyrygent chóru oraz Waleska - miłośniczka śpiewu kościelnego.

Urodził się 31 maja 1948 r. w Wilczy, w powiecie rybnickim. Od 1949 r., przez całe dzieciństwo i młodość, związany był z Czuchowem. Po zdaniu matury w 1965 r. rozpoczął naukę w seminarium śląskim w Krakowie. Święcenia kapłańskie w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach przyjął w 1972 roku.

Do 1975 r. pracował jako wikariusz w parafii św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Czechowicach-Dziedzicach (dziś diecezja bielsko-żywiecka). Później rozpoczął studia specjalistyczne z muzykologii kościelnej w Instytucie Muzykologii KUL, zwieńczone doktoratem w 1985 r., na podstawie dysertacji o hymnach gregoriańskich.

Na Wydziale Teologicznym UŚ pełnił funkcję adiunkta, prodziekana ds. studentów (2005-2012) oraz profesora nadzwyczajnego (od 2009). W 2014 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Ksiądz profesor sprawował wiele ważnych funkcji w (archi)diecezji katowickiej. Między innymi był: przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji ds. Muzyki Sakralnej w Katowicach (1985-2003), archidiecezjalnym duszpasterzem organistów (1992-2003) oraz członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej (1986-1996). Podczas II Synodu Archidiecezji Katowickiej ks. Reginek pełnił funkcję konsultora Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego. Ksiądz Antoni jest członkiem Zarządu i kapelanem Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz przewodniczącym Kapituły Nagrody im. Stanisława Moniuszki.

Ksiądz Reginek był też prezesem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (2005-2013) oraz brał udział w pracach nad projektem nowej Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej. Od 2012 r. pełni funkcję konsultora w Podkomisji ds. Muzyki w ramach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.

Za zasługi duszpasterskie i naukowe otrzymał godność honorowego kanonika archidiecezji katowickiej (1995) oraz godność prałata, kapelana Jego Świątobliwości (2007). W 2008 roku prymas Polski przyznał ks. Reginkowi nagrodę "Srebrna Piszczałka" za wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce.