Prof. Andrzej Kowalczyk: Pięćdziesięciolecie UŚ w czasach reform

Dominika Szczawińska /Radio eM

publikacja 08.06.2018 11:31

8 czerwca 1968 roku zapadła decyzja o utworzeniu Uniwersytetu Śląskiego. Po 50 latach rektor Andrzej Kowalczyk pozytywnie ocenia kondycję śląskiej Alma Mater.

Prof. Andrzej Kowalczyk: pięćdziesięciolecie UŚ w czasach reform (8.06.2018 )
Radio eM

W Rozmowie poranka mowa była o planach rozwoju śląskiej uczelni, a także o reakcjach katowickiego środowiska naukowego na reformę szkolnictwa wyższego proponowaną w Konstytucji dla nauki.

Prof. Kowalczyk odniósł się do protestów części środowiska akademickiego w Warszawie: - Zdecydowana większość postulatów protestujących na Uniwersytecie Warszawskim przeciw reformie jest chybiona - powiedział rektor UŚ - są albo nieaktualne, albo nie odnoszą się do tego, co jest proponowane w ustawie.