Barbórka i UNESCO

raf

|

Gość Katowicki 17/2018

publikacja 26.04.2018 00:00

– Kult św. Barbary tu, na Górnym Śląsku, to jest rzeczywiście skarb tej ziemi – mówił abp Wiktor Skworc w homilii podczas Mszy w kaplicy św. Barbary w zabytkowej kopalni „Guido” w Zabrzu.

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski prezentuje podpisaną deklarację zgody depozytariuszy. Wiceminister Grzegorz Tobiszowski prezentuje podpisaną deklarację zgody depozytariuszy.
ks. Rafał Skitek /Foto Gość

Eucharystia pod jego przewodnictwem z udziałem depozytariuszy rozpoczęła uroczystość podpisania deklaracji zgody na wpisanie obchodów Barbórki na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. – Jestem bardzo zadowolony, że stąd, ze Śląska płyną inicjatywy i przedsięwzięcia, które nas wyróżniają i identyfikują – mówił w Łaźni Łańcuszkowej Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, jeden z sygnatariuszy. – Niech ta pieśń o górnictwie wypłynie ze Śląska, bo to jest nasze wielkie bogactwo – dodał.

Podkreślił, że Barbórka niejako spina cały rok intensywnej pracy, a brać górnicza to nasze wspólne dziedzictwo. Obok ministra dokument podpisali reprezentanci grup depozytariuszy: M. Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, J. Grzesik z sekcji górników węgla kamiennego NSZZ „Solidarność”, dr inż. Adam Mirek, prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Piotr Bojarski, wiceprezes zarządu ds. produkcji Polskiej Grupy Górniczej, prof. dr hab. inż. Józef Dubiński ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Jan Widera, emerytowany górnik kopalni „Pstrowski”. W imieniu duchowieństwa górnośląskiego podpis na deklaracji złożył abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.