Bądźcie wsłuchani w Ducha

Aleksandra Pietryga

publikacja 19.04.2018 17:03

- Kościół i Synod są synonimami - abp Wiktor Skworc przypomniał słowa św. Jana Chryzostoma, otwierając VII Międzynarodową Konferencję Ekumeniczno-Prawną pod hasłem "Idea synodalności: konteksty, wyzwania i perspektywy".

Bądźcie wsłuchani w Ducha - Temat idei synodalności jest aktualny zarówno na poziomie Kościoła Powszechnego, jak i na płaszczyźnie Kościołów lokalnych - mówił abp Wiktor Skworc Aleksandra Pietryga /Foto Gość

Dziś w Katowicach, a jutro w Brennej, obradują wybitni specjaliści z dziedziny prawa kanonicznego, teologii dogmatycznej i ekumenizmu z Polski i zagranicy. W komitecie organizacyjnym znalazł się Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, a także wydziały teologiczne uniwersytetów z Rumunii, Słowacji i Czech.

Otwierając konferencję metropolita katowicki przywołał słowa przemówienia papieża Franciszka, wypowiedziane podczas uroczystości upamiętniającej pięćdziesiątą rocznicę Synodu Biskupów. - "Kościół i Synod są synonimami", to wyrażenie św. Jana Chryzostoma, przypomniał papież Franciszek i przedstawił synodalność, jako "konstytutywny wymiar Kościoła" oraz zachęcił, by odczytywać i pojmować w tym świetle "samą posługę hierarchiczną" - tłumaczył abp Skworc.

- Franciszek nazwał instytucję ustanowioną przez Pawła VI "jednym z najcenniejszych dziedzictw ostatniego zgromadzenia soborowego" - mówił metropolita. - I mówił o niej jako o punkcie zbieżności owego "dynamizmu słuchania", który wychodząc od ludu Bożego, przechodzi przez pasterzy i znajduje swój punkt kulminacyjny w Biskupie Rzymu, który - jak podkreślił - wezwany jest do tego, by się wypowiedział jako "pasterz i nauczyciel wszystkich chrześcijan". A zatem "nie wychodząc od swoich osobistych przekonań, lecz jako najwyższy świadek fides totius Ecclesiae", czyli "gwarant posłuszeństwa i zgodności Kościoła z wolą Boga, Ewangelią Chrystusa i i tradycją Kościoła".

Arcybiskup przypomniał także, że idea synodalności nie jest tylko owocem Soboru Watykańskiego II, ale jej korzenie sięgają pierwszych wieków chrześcijaństwa. - Temat jest aktualny zarówno na poziomie Kościoła Powszechnego, o czym nas przekonują kolejny Synody Biskupów, jak i na płaszczyźnie Kościołów lokalnych, krajowych i diecezjalnych - przekonywał metropolita, przypominając w tym miejscu II Ogólnopolski Synod Plenarny, który rozpoczął się w 1991 roku, zaś dokumenty z obrad zostały przekazane papieżowi Janowi Pawłowi II podczas wizyty apostolskiej w Polsce w 1999 roku.

Metropolita katowicki nawiązał też do niedawno zakończonego II Synodu Archidiecezji Katowickiej. - Doskonale pamiętam pierwszą sesję plenarną II Synodu, z udziałem przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, która dla wszystkich była jak świeży powiew Ducha Świętego, który gromadzi w jedno Kościół w bogactwie różnorodności. Wielokrotnie w czasie kolejnych sesji doświadczaliśmy pomocy Ducha Świętego, a teraz podejmując dzieło realizacji ciągle jesteśmy "wsłuchani w Ducha".

Obecnie trwa I Synod Diecezji Gliwickiej. - Kiedy się zakończy, pewnie pomyślimy o I Synodzie Górnośląskiej prowincji kościelnej, między innymi w celu budowania własnej tożsamości - obiecał abp Skworc.

Na zakończenie przemówienia metropolita życzył wszystkim uczestnikom konferencji, by podczas jej trwania zaistniał "dynamizm przemawiania i słuchania". - A syntezą będzie dynamizm przesłania o aktualności i żywotności idei synodalności, przez który Duch Święty odnawia oblicze ziemi i Kościoła - mówił. - Być może przesłanie, płynące z konferencji, będzie impulsem do zwoływania kolejnych synodów. Bądźcie zatem wsłuchani w Ducha Świętego, pamiętając, że jesteśmy Nim napełnieni dla dobra ewangelizującego Kościoła.

Ks. dr Grzegorz Strzelczyk z Wydziału Teologicznego UŚ - pierwszy prelegent konferencji - zauważył, że w Kościele zachodnim idea synodalności jest słabo ugruntowana eklezjologicznie, gdy tymczasem synodalność rozumiana, jako pewne narzędzie rozeznawania, stanowi jeden z fundamentów ustroju Kościoła. - Przy założeniu, że Bóg towarzyszy nam i prowadzi Kościół zgodnie ze swoją wolą, a my, mając świadomość asystencji Ducha Świętego, jesteśmy w stanie rozeznać wolę Bożą względem Kościoła - mówił ks. Strzelczyk.

Bądźcie wsłuchani w Ducha   Pierwszą sesję poprowadził bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski Aleksandra Pietryga /Foto Gość Wśród prelegentów znaleźli się także między innymi ks. prof Wojciech Góralski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, o. prof. Stephan Haering z uniwersytetu w Monachium czy prof. Wojciech Świątkiewicz z Uniwersytetu Śląskiego. Moderatorem pierwszej sesji był bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Kolejne poprowadzili między innymi ks. prof Krzysztof Burczak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II czy ks. prof. Józef Budniak z Uniwersytetu Śląskiego.