Ekumeniczne Dni Biblii rozpoczęte

ks. S. Kreczmański

publikacja 16.04.2018 18:14

Zainaugurowało je nabożeństwo w ewangelicko-augsburskim kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.

Ekumeniczne Dni Biblii rozpoczęte ks. S. Kreczmański

Podczas kazania bo Szkudło podkreślał, że „historia człowieka nawróconego rozpoczyna się od otwarcia serca na Pana”. – Mamy rozpocząć od otwarcia serca na obecność wiecznego Światła. Od otwarcia serca na Jezusa Chrystusa – mówił. Stwierdził też, że w czasie Dni Biblii wszyscy chrześcijanie chcą iść tą samą drogą. – Nasza droga ku jedności to droga mająca zasadniczy cel: pokazać światu Dobro. Pokazać światu Boga – apelował.

Podczas nabożeństwa wręczono także nagrody laureatom konkursu ekumeniczno-biblijnego. Nagrodzone prace zostały przygotowane różnymi technikami. Był rysunek wykonany farbami, rzeźba oraz – pierwszy raz – grafika. Nabożeństwo poprowadził bp Marian Niemiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego diecezji katowickiej.

Podczas Ekumenicznych Dni Biblii ich uczestnicy spotkają się m.in. w kaplicy św. Barbary przy Silesia City Center, gdzie będzie miał miejsce Maraton Biblijny, podczas którego przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich będą czytać Księgę Kapłańską w przekładzie ekumenicznym. Zostanie także zorganizowana w Bibliotece Śląskiej konferencja naukowa, podczas której prelegentami będą ks. prof. dr hab. Józef Kozyra z Katowic oraz dk. dr Leszek Jańczuk z Warszawy. Gościem specjalnym konferencji będzie Małgorzata Platajs, dyrektor generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce, która zaprezentuje Biblię według przekładu ekumenicznego.

Ekumeniczne Dni Biblii trwają w dniach od 15 do 21 kwietnia. Towarzyszące im w tym roku hasło brzmi: „I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja temu, który pragnie, dam pić darmo ze źródła wody życia”. Są to słowa zaczerpnięte z Apokalipsy 21,6.