Triduum Paschalne - słowa najważniejsze

Ks. Rafał Skitek Ks. Rafał Skitek

publikacja 02.04.2018 10:11

Wybraliśmy dla was najważniejsze - naszym zdaniem - słowa biskupów z wygłoszonych homilii. Na co szczególnie zwrócili uwagę?

Słowa biskupów z wygłoszonych homilii:

1. Służba

Triduum Paschalne - słowa najważniejsze  

"Towarzyszy nam świadomość niedorastania, (...) by umywać nogi, by służyć, by się pochylić przed każdym człowieczeństwem, nawet najbardziej oszpeconym przez grzech i słabość; przez chorobę i ubóstwo; by się schylić aż do samej ziemi, po której chodzą stopy trędowatych." (abp Wiktor Skworc, Wielki Czwartek)

Słowa biskupów z wygłoszonych homilii:

2. Eucharystia

Triduum Paschalne - słowa najważniejsze  

"Siła Kościoła płynie ostatecznie z Eucharystii. Tam gdzie żywe wspólnoty wiary gromadzą się, aby uczestniczyć w Eucharystii, tam mocny jest Jego Kościół również w postawie służby." (abp Wiktor Skworc, Wielki Czwartek)

Słowa biskupów z wygłoszonych homilii:

 3. Jezus Chrystus - Odkupiciel

Triduum Paschalne - słowa najważniejsze   HENRYK PRZONDZIONO

„Jezus Chrystus – Nowy Adam, bez wahania rzucił się odmęty oceanu grzechu, zła i śmierci, aby uratować ludzkie życie, Twoje i moje.” (bp Adam Wodarczyk, Wielki Piątek)

Słowa biskupów z wygłoszonych homilii:

4. Jezus Chrystus - Ukrzyżowany

Triduum Paschalne - słowa najważniejsze  

„Jezus z wysokości krzyża zdaje się wołać do ciebie i do mnie »Nie panikuj!«.” (bp Adam Wodarczyk, Wielki Piątek)

Słowa biskupów z wygłoszonych homilii:

5. Małżonkowie

Triduum Paschalne - słowa najważniejsze  

"Małżonek musi wracać do początku swojej decyzji, decyzji absolutnej, całkowitej, na tego jednego i jedynego konkretnego człowieka, z którym spędza całość swojego życia, w każdym jego aspekcie póki śmierć nie dokona rozłąki." (bp Marek Szkudło, Wigilia Paschalna)

Słowa biskupów z wygłoszonych homilii:

6. Spotkać Jezusa

Triduum Paschalne - słowa najważniejsze  

"Każdy ma swoją Galileę, w której spotkał Jezusa." (bp Marek Szkudło, Wigilia Paschalna)

Słowa biskupów z wygłoszonych homilii:

7. Pusty grób

Triduum Paschalne - słowa najważniejsze  

"Pusty grób Jezusa nie oznacza pustki. Oznacza natomiast obecność Jezusa w innym wymiarze." (abp Wiktor Skworc, Niedziela Wielkanocna)

Słowa biskupów z wygłoszonych homilii:

8. Hostia

Triduum Paschalne - słowa najważniejsze  

"Biała hostia (...) to Ciało Jezusa Zmartwychwstałego, Baranka Bożego, który zgładził grzechy świata. A kielich jest nowym Przymierzem we krwi Ukrzyżowanego." (abp Wiktor Skworc, Niedziela Wielkanocna)

Słowa biskupów z wygłoszonych homilii:

9. Cierpienie

Triduum Paschalne - słowa najważniejsze   HENRYK PRZONDZIONO

"Pytanie o cierpienie jest dla każdego człowieka pytaniem nierozwiązanym, jeśli pominie się fakt zmartwychwstania." (abp Wiktor Skworc, Niedziela Wielkanocna)

Słowa biskupów z wygłoszonych homilii:

10. Narodziny

Triduum Paschalne - słowa najważniejsze   HENRYK PRZONDZIONO

"Nasze narodziny dla świata nie miałyby większego sensu, gdyby nie było zmartwychwstania i dopełnienia w Chrystusie." (abp Wiktor Skworc, Niedziela Wielkanocna)