Kapłanie, służ w Kościele pełnym Jego mocy

Joanna  Juroszek Joanna Juroszek

publikacja 29.03.2018 13:00

"Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów" - mówił kapłanom, cytując św. Pawła, abp Wiktor Skworc.

Kapłanie, służ w Kościele pełnym Jego mocy Msza Krzyżma w katowickiej katedrze gromadzi kapłanów archidiecezji Henryk Przondziono /Foto Gość

- Zebrani w Wielki Czwartek w tym Wieczerniku wspólnie wołajmy: "Duchu Święty, pomóż nam rozpalić kapłański charyzmat Boży, który w nas jest przez sakramentalne nałożenie rąk w dniu święceń, by Twoje Słowo przez nas głoszone było jak płomień, by Twoje sakramenty, których jesteśmy szafarzami, udzielały życia, byśmy służyli braciom i siostrom w Kościele pełnym Twojej mocy. Święta Maryjo, Matko Boża, Oblubienico Ducha Świętego, uproś nam Bożego Ducha, Ducha Świętego, Najwyższy Dar Bożej Miłości. Amen" - dodał na zakończenie swojej homilii.

Jesteśmy dla

Za nami Msza Krzyżma. Jak zawsze w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach zgromadziła ona biskupów oraz kapłanów naszej archidiecezji. W czasie tej liturgii arcybiskup pobłogosławił olej chorych, olej katechumenów oraz olej krzyżma. 

Uroczysta Eucharystia to także święto kapłanów. To oni w głównej mierze wypełnili ławki archikatedry i to przede wszystkim do nich abp Wiktor Skworc skierował swoją homilię. 

Metropolita katowicki przypomniał, że w Wieczerniku Chrystus nie tylko ustanowił sakrament Eucharystii. W tym miejscu również na apostołów zstąpił Duch Święty. Dodał, że oba te wydarzenia stanowią źródło Kościoła. - Jeśli my jesteśmy dla Eucharystii jako prezbiterzy, to też winniśmy być narzędziami działania Ducha Świętego, co zakłada osobiste otwarcie na Niego, Jego dary i charyzmaty - mówił do kapłanów archidiecezji katowickiej.

Metropolita katowicki przypomniał też, jakie trudności mogą spotkać kapłanów na drodze ich powołania. Prezbiterów zachęcał, by skupiając się na swoich codziennych obowiązkach nie zaniedbywali modlitwy i adoracji.

- Duch Święty nas integruje i wzywa do tego, byśmy szukali skupienia nie jako straty czasu, lecz jako wejścia w tajemnice życia i powołania, w to, co naprawdę niesie, bez czego praca traci znaczenie, staje się pusta i prowadzi do duszpasterskiego wypalenia - wyjaśniał.  

Przyjmij nauczanie papieża

Metropolita katowicki mówił też, że zarówno Eucharystia jak i dar Ducha Św. uczą przemiany serca, czyli ciągłego nawracania się. Do tego samego zaprosił swoich braci w kapłaństwie.

Abp Skworc przypomniał również, że niedawno Kościół obchodził 5. rocznicę wyboru papieża Franciszka. Wszystkich zgromadzonych w archikatedrze zapraszał do tego, by przyjmowali nauczanie ojca świętego.

- Kładąc akcent na bliskość i czułość duszpasterza papież nie zmienia doktryny ani prawa ustanowionego w Kościele, ale wobec złożoności ludzkich sytuacji zaprasza nas do jeszcze większej empatii wobec człowieka. Empatię tę opisują cztery kryteria pracy duszpasterskiej: serdecznie przyjmij, towarzyszysz, rozeznawaj i integruj ze wspólnotą eklezjalną i, na miarę możliwości, także ze wspólnotą sakramentalną - mówił, wyjaśniając, że papież kontynuuje misję swoich poprzedników, np. Jana Pawła II. 

Podczas Mszy kapłani odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie.

Kapłanie, służ w Kościele pełnym Jego mocy   Oleje błogosławione w Wielki Czwartek służą chorym, katechumenom, bierzmowanym oraz święconym na kapłanów i biskupów Henryk Przondziono /Foto Gość