Posługa lektoratu alumnów III roku

ks. Sebastian Kreczmański /archidiecezja katowicka

publikacja 10.03.2018 15:03

Bp Marek Szkudło przewodniczył Eucharystii, podczas której 13 alumnów III roku Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego przyjęło posługę lektoratu.

Posługa lektoratu alumnów III roku Biskup Marek z 13 nowymi lektorami ks. Sebastian Kreczmański

Podczas homilii bp Szkudło wyjaśniał istotę udzielanej posługi. - O słowo Pana tu chodzi. Prawie od początku Kościoła byli lektorzy! Dzisiaj lektorat jest posługą. Lektor odpowiednio przygotowany czyta słowo Boże. A poza liturgią przygotowuje innych do pełnienia tej funkcji - mówił.

Hierarcha zwrócił uwagę także na dwie przeciwstawne postawy, które widzi, słuchając wersetu przed Ewangelią z dzisiejszej liturgii. - Jedna to postawa twardego serca, druga to postawa słuchania Bożego słowa, głosu Pańskiego - powiedział. - Wy chcecie słuchać głosu Pańskiego, to znaczy, że otwieracie swoje serca. „Zmiękczacie” je, żeby nie były twarde. I to jest dobra, właściwa postawa.

Bp Szkudło zwrócił się także z apelem do seminarzystów, przypominając im, że „trzeba prawdziwej pokory wobec tego słowa, jeśli chce się je głosić w sposób uczciwy”. - I bardzo bym chciał, byście, drodzy kandydaci do lektoratu, o tym przez całe życie pamiętali - powiedział alumnom.

Pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej wyjaśnił także symbolikę obrzędu, który miał miejsce podczas Eucharystii. - Wręczenie księgi Pisma Świętego, które w czasie tej liturgii się dokonuje, jest wspaniałym gestem. To jest powierzenie skarbu, czegoś najcenniejszego - mówił.

Ks. Marek Panek, rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, podkreśla, że dzisiejsza uroczystość „to ważny moment na drodze upodobnienia się do Chrystusa”. - Uświadamiamy sobie rolę Bożego słowa w naszym życiu, w życiu powołanych. Poprzez zanurzenie w tym Bożym słowie upodabniamy się do Chrystusa. Przez pryzmat tego słowa patrzymy na świat. To zanurzenie w Bożym słowie także zobowiązuje do dzielenia się, do dawania świadectwa - powiedział ks. Panek.

Sami klerycy mówią o tym, że przygotowywali się do przyjęcia posługi lektoratu szczególnie intensywnie w ostatnim czasie. - Mieliśmy szereg rozmów zarówno z ojcem duchownym, jak i z księdzem rektorem seminarium. One dużo dały. Zwłaszcza kiedy rozmawialiśmy o swojej relacji ze słowem Bożym - powiedział Jakub Drzewiecki.

Alumnom III roku w seminaryjnej kaplicy podczas uroczystości towarzyszyli proboszczowie parafii, z których pochodzą, oraz rodzice.

Lektorat jest pierwszą posługą udzielaną na drodze do kapłaństwa. Kolejna przed święceniami diakonatu, a następnie prezbiteriatu, to akolitat. Lektorzy powinni odczytywać słowo Boże w czasie Eucharystii, a w Wielką Sobotę mogą błogosławić pokarmy na stół wielkanocny.

ZOBACZ GALERIĘ