Bezpieczni, czyli widoczni

raf/ Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

|

Gość Katowicki 04/2018

publikacja 25.01.2018 00:00

Na przestrzeni 10 lat na śląskich drogach zginęło 1585 osób. Z tego na oznakowanych przejściach dla pieszych 313. Czy da się zapobiec takim tragediom?

▲	Na śląskich drogach wciąż ginie bardzo dużo osób. ▲ Na śląskich drogach wciąż ginie bardzo dużo osób.
Tomasz Gołąb /Foto Gość

Policja Śląska od wielu lat prowadzi działania profilaktyczne mające na celu ochronę pieszych uczestników ruchu drogowego. To najmniej chroniona grupa użytkowników polskich dróg. W przypadku zderzenia pojazdu mechanicznego z pieszym, nawet przy niewielkich prędkościach, obrażenia zawsze ponosi człowiek. Już przy prędkości 50km/h długość drogi hamowania wynosi ok. 25 metrów. Każda spóźniona reakcja kierującego może zakończyć się potrąceniem osoby, a w konsekwencji doznaniem obrażeń ciała, niejednokrotnie bardzo poważnych. Głównie dlatego Policja Śląska usilnie apeluje o używanie elementu odblaskowego. Dlaczego?

Posiadanie takiego odblasku, nawet podczas przechodzenia przez jezdnię w obszarze zabudowanym powoduje, że jesteśmy widoczni z odległości ok. 150 metrów. Co ciekawe, jego brak zmniejsza możliwość zauważenia pieszych niemal trzykrotnie. Na większe ryzyko potrącenia ma też wpływ niewłaściwy ubiór pieszego. Chodzi tu głównie o odzież w ciemnych kolorach. Co powoduje, tragiczne w skutkach, zagrożenia w komunikacji drogowej? Policja wymienia zwłaszcza lekkomyślność, nieodpowiedzialność oraz brak wyobraźni. Relacje pomiędzy pieszym a kierującym nadal pozostawiają wiele do życzenia. Dane statystyczne pokazują, że sprawcami wypadków drogowych w ponad 80 proc. są kierujący pojazdami mechanicznymi.

Z przeprowadzonej analizy wypadków i ofiar wśród pieszych uczestników ruchu drogowego wynika też, że na przestrzeni 10 lat na śląskich drogach zginęło 1585 osób, a ponadto 17 328 pieszych zostało rannych. Z tego na oznakowanych przejściach dla pieszych w województwie śląskim zginęło 313 pieszych, a 5146 doznało obrażeń ciała. Liczby mówią same za siebie. Jak temu zapobiec? – Poprawa bezpieczeństwa drogowego winna polegać na budowaniu właściwych relacji pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego – podkreślają śląscy funkcjonariusze. Chodzi tu o wzajemne zrozumienie, rozwagę i wyobraźnię. Na ograniczenie liczby wypadków z udziałem pieszych daje szansę zainicjowana przez Policję Śląską akcja: „Świeć przykładem”.

Założeniem kampanii jest zachęta do noszenia po zmierzchu odblasków oraz używanie odzieży wyposażonej w takie elementy. Poprzez działania edukacyjne śląscy funkcjonariusze chcą dotrzeć do wszystkich uczestników ruchu drogowego: kierowców i pieszych. Wszystko po to, by pobudzić ich do jeszcze większej odpowiedzialności za życie własne i innych poruszających się na śląskich drogach. Jak tłumaczą, „widoczność jest czynnikiem decydującym o stopniu bezpieczeństwa na drogach”. Umożliwia też podejmowanie i wykonywanie bezpiecznych manewrów. – Drodzy piesi, bądźcie widoczni i zwracajcie uwagę na kierujących pojazdami – apelują śląscy funkcjonariusze. I usilnie zachęcają do noszenia elementów odblaskowych, dzięki którym będziemy nie tylko lepiej widoczni na drodze, ale przede wszystkim bardziej bezpieczni.