Doceń swojego nauczyciela religii

jj

|

Gość Katowicki 01/2018

dodane 04.01.2018 00:00

Uczniowie, zanim rozpoczniecie ferie, zgłoście waszego kandydata do diecezjalnego plebiscytu.

▲	Więcej na: www.opolski.civitaschristiana.pl w zakładce Bohater Katechezy. ▲ Więcej na: www.opolski.civitaschristiana.pl w zakładce Bohater Katechezy.
Henryk Przondziono /Foto Gość

Dokładnie do 29 stycznia jest czas, by wziąć udział w konkursie organizowanym przez Civitas Christiana oraz Wydział Katechetyczny archidiecezji katowickiej. Zabawa jest skierowana do uczniów i dyrektorów wszystkich szkół. Przypominamy jej zasady. W pierwszym etapie – do 29 stycznia – na adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, ul. 3 Maja 26, 40-096 Katowice lub e-mailem na: katowice@civitaschristiana.pl wysyłamy imię i nazwisko naszego nauczyciela, nazwę szkoły, w której uczy, oraz krótkie uzasadnienie, dlaczego właśnie on zasługuje na tytuł bohatera katechezy. Drugi etap to głosowanie. Od 13 marca do 30 kwietnia będzie się ono odbywać na naszej stronie: katowice.gosc.pl. Wygra ta osoba, która zgarnie najwięcej „gwiazdek”. A głosować może absolutnie każdy. Bohater katechezy w nagrodę otrzyma statuetkę oraz nagrodę rzeczową.