Rodzina jak Trójca Święta

ks. Sebastian Kreczmański

publikacja 31.12.2017 20:49

Metropolita katowicki przewodniczył w Piekarach Śląskich uroczystej Eucharystii dziękczynnej za mijający rok. Uczestniczył też w rodzinnym kolędowaniu w "Piekarskim Betlejem".

Rodzina jak Trójca Święta Nie zabrakło okazji do wspólnych rozmów na rajskim placu. ks. Sebastian Kreczmański /Foto Gość

Odwołując się do przeżywanego w liturgii święta Świętej Rodziny abp Skworc podkreślił, za papieżem Franciszkiem, że rodzina jest żyjącym odzwierciedleniem komunii miłości, którą jest Trójjedyny Bóg. – Rodzina jest nie tylko zwierciadłem, w którym przegląda się Bóg, ale również świadkiem miłości Trójjedynego we współczesnym świecie – mówił.

Zachęcał także do tego, aby prowadzić w rodzinach dialog, zwłaszcza międzypokoleniowy. Przypomniał słowa papieża Franciszka wypowiedziane na zakończenie ŚDM w Krakowie: „Rozmawiajcie z rodzicami, z osobami starszymi, ale zwłaszcza rozmawiajcie z dziadkami. Jasne? Zatem, jeśli chcesz być nadzieją przyszłości musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci”.

W homilii nawiązywał do przeżywanego w Kościele w Polsce roku duszpasterskiego poświęconego osobie Ducha Świętego. – Kiedy w czas Bożego Narodzenia patrzymy na nowo narodzonego, to patrzymy nie tylko na Niego. Dostrzegamy całą Świętą Rodzinę. To byli ludzie otwarci na działanie Ducha Świętego – mówił w homilii.

Zwracając się do zebranych w piekarskiej bazylice podkreślił, że „my też chcemy być otwarci na Jego działanie”. – Ten Duch, to Duch Jezusa. Sprawia On, że ponawiane są czyny Jezusa, że głosi się naukę Jezusa, że powtarzane są modlitwy Jezusa; że przedłuża się poprzez łamanie chleba dziękczynienie, które Ojcu składał sam Jezus w wieczerniku i na Kalwarii – wyjaśniał.

Hierarcha przypomniał także, że „Duch Święty jest duchem jedności i podtrzymuje jedność między braćmi i siostrami w Jego Kościele. – Duch Święty jest dynamiką, siłą, która rozprzestrzenia nowo założony Kościół „aż po krańce ziemi" – dodał.

Po zakończonej Eucharystii uczestnicy udali się na Rajski Plac do „Piekarskiego Betlejem”. – To miejsce jest też pogłębieniem pewnej treści; tej, że „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”, bo zamieszkało w konkretnych warunkach, w konkretnym miejscu – mówił abp Skworc. – Tym konkretnym miejscem jest też ziemia bytomska, ziemia piekarska i bardzo dobrze, że to przypominacie – dodał.

„Piekarskie Betlejem” to jedna z największych plenerowych szopek w regionie. W tym roku została wybudowana po raz czwarty na Rajskim Placu przy piekarskiej bazylice. Co roku na kolędowaniu gromadzi mieszkańców Piekar Śląskich oraz gości przybywających nie tylko z całej archidiecezji, ale również spoza jej granic.