Niezła szopka

raf

publikacja 25.12.2017 12:00

Pod takim hasłem wystartował nasz świąteczny konkurs. Wybieramy najpiękniejszą stajenkę urządzoną w kościołach archidiecezji. To, która szopka zwycięży, zależy wyłącznie od Was.

Fragment dawnej szopki z katowickiej archikatedry Fragment dawnej szopki z katowickiej archikatedry
Henryk Przondziono /Foto Gość

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie?

Podobnie jak rok temu, wystarczy poprosić jednego z duszpasterzy o przesłanie do 27 grudnia na adres: katowice@gosc.pl zdjęcia stajenki urządzonej w waszym kościele. W tytule wiadomości należy podać wezwanie parafii oraz miejscowość, a w treści krótki opis stajenki.

Celem konkursu – poza wspólną zabawą i zdrową rywalizacją między parafiami – jest ukazanie piękna i różnorodności stajenek stawianych w naszych kościołach. W ten sposób chcielibyśmy też dotrzeć do jak największej liczby szopek, tych bardziej i mniej znanych.

Z nadesłanych do naszej redakcji zdjęć utworzymy galerię śląskich stajenek. Wezmą one udział w głosowaniu internetowym, które przeprowadzimy na naszej stronie między 28 grudnia br. a 6 stycznia 2018 roku.  Zwycięży ta szopka, która otrzyma największą liczbę głosów. Tegorocznych laureatów ogłosimy na naszej stronie 8 stycznia.

Nagrodą w konkursie będzie artykuł o zwycięskiej szopce na łamach katowickiego dodatku "Gościa Niedzielnego". Opublikujemy go 21 stycznia 2018 roku.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, po zaciętej rywalizacji, wygrała szopka z kościoła św. Floriana w Rybniku-Orzepowicach. Zdobyła aż 5258 głosów. Na drugim miejscu uplasowały się Świerklany. Ostatnie miejsce na podium zajęła słynna stajenka z Katowic-Panewnik. A jak będzie w tym roku? Przekonamy się wkrótce. Więcej TUTAJ. Pełną galerię stajenek, które wzięły udział w ubiegłorocznym konkursie znajdziecie TUTAJ.

Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje publikujemy na następnej stronie. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media

Adres organizatora: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice, katowice@gosc.pl

Termin nadsyłania prac (zdjęć): 27.12.2017 r.

Data rozpoczęcia konkursu: 28.12.2017r.

Głosowanie internautów: 28.12.2017r. – 06.01.2018 r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do parafii na terenie archidiecezji katowickiej.

Uczestnicy muszą spełnić następujące warunki:

1. Zdjęcia szopek należy przesyłać na adres: katowice@gosc.pl.

2. Osobą przesyłającą zdjęcie szopki jest duszpasterz danej parafii.

3. Uczestnicy nie mogą być pracownikami organizatora ani członkami rodzin pracowników organizatora.

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych zdjęć.

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.

6. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

III. ZASADY KONKURSU

Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pracy konkursowej na najpiękniejszą parafialną szopkę bożonarodzeniową.

Sposób nadsyłania prac: zdjęcie zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG lub GIF w wielkości nie większej niż 5 MB przesłane na konto e-mailowe katowice@gosc.pl.

Tytuł wiadomości powinien zawierać wezwanie parafii oraz nazwę miejscowości.

W treści maila muszą się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko duszpasterza zgłaszającego daną pracę, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.

Prace konkursowe oceniane będą przez użytkowników serwisu www.katowice.gosc.pl

Praca, która otrzyma najwięcej głosów internautów, zwycięży.

IV. NAGRODY

Nagrodą w konkursie jest publikacja materiału o zwycięskiej szopce na łamach katowickiego „Gościa Niedzielnego” 21 stycznia 2018 roku.

V. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: zdjęcie konkursowe, dane osobowe: imię i nazwisko duszpasterza zgłaszającego pracę, wezwanie parafii, numer telefonu i adres e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z konkursu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do ustalenia zadań konkursowych oraz

wyboru uczestników konkursu.

3. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

4. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.

5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.

6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: katowice@gosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.