Za serce dla Śląska

jj

|

Gość Katowicki 34/2017

publikacja 24.08.2017 00:00

Profesor zwyczajny Krystyna Heska-Kwaśniewicz – to ona otrzyma nagrodę, przyznawaną corocznie przez arcybiskupa katowickiego.

Prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz Prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
Mirosław Rzepka /Foto Gość

Statuetkę abp Wiktor Skworc wręczy jej w październiku w katowickiej archikatedrze podczas Eucharystii inaugurującej rok akademicki.

Prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz jest literaturoznawcą i wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Naukowo zajmuje się analizą gatunków literackich. Bada również losy polskich pisarzy związanych z Górnym Śląskiem w okresie II wojny światowej oraz okupacji.

– Przez to wyróżnienie chcemy Pani Profesor podziękować za tyle dobra na rzecz Górnego Śląska. Chcemy m.in. podziękować za wielokrotnie wznawianą i rozwijaną książkę „Tajemnicze ogrody: rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży” – mówił 17 sierpnia w katedrze Chrystusa Króla abp Wiktor Skworc. To wtedy, w uroczystość św. Jacka, ogłaszany jest laureat Lux ex Silesia. Tegoroczna nagroda to także wyróżnienie dla całego Uniwersytetu Śląskiego, który w przyszłym roku obchodzi swoje 50-lecie.

Lux ex Silesia (Światło ze Śląska) otrzymują osoby wnoszące trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. Laureaci nagrody w swojej działalności naukowej lub artystycznej kierują się wysokimi wartościami moralnymi.

W uroczystość św. Jacka, w czwartek 17 sierpnia, Mszy w intencji archidiecezji katowickiej i instytucji, którym patronuje ten święty, przewodniczył abp Wiktor Skworc.

Kazanie w archikatedrze Chrystusa Króla wygłosił o. Tomasz Golonka OP. Dominikanin jest proboszczem parafii Przemieniania Pańskiego w Katowicach. Stwierdził, że żyjący w XIII w. dominikanin, św. Jacek, wiedział, czym jest nowa ewangelizacja. Wymienił, że ten patron naszej archidiecezji był cudotwórcą, misjonarzem, wędrownym kaznodzieją oraz organizatorem klasztorów dominikańskich w Polsce.

Ojciec Tomasz mówił także o założeniach nowej ewangelizacji. Cytując uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej, powiedział: „Nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym i naturalnym posłannictwem Kościoła”. Podkreślił, że dziś ewangelizacja musi być prowadzona z nową gorliwością i nowymi metodami.