Dni formacyjne księży dziekanów

Sebastian Kreczmański Sebastian Kreczmański

publikacja 03.08.2017 09:46

Abp Wiktor Skworc przewodniczył dniom formacyjnym dla księży dziekanów, które miały miejsce w Brennej. Poruszano w ich trakcie bieżące sprawy, którymi żyje archidiecezja, oraz omówiono program duszpasterski na najbliższy rok formacyjny.

Dni formacyjne księży dziekanów Obradom w Brennej przewodniczył abp Wiktor Skworc ks. Sebastian Kreczmański

Wśród prelegentów poruszających sprawy diecezji znaleźli się m.in. ks. Jan Smolec, kanclerz katowickiej kurii metropolitalnej, ks. Zdzisław Brzezinka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, ks. Roman Buchta, dyrektor Wydziału Katechetycznego, ks. Adam Pawlaszczyk, oficjał Sądu Metropolitalnego, ks. Dariusz Walencik, ekonom archidiecezji katowickiej, oraz ks. Grzegorz Śmieciński, ceremoniarz archidiecezjalny.

Na temat nowego programu duszpasterskiego mówił ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. - Najczęściej pojawia się zarzut, że program duszpasterski nie jest praktyczny. Dlatego postanowiliśmy, żeby ten, który przygotowujemy, był pastoralny - mówił ks. Chromy. - Aby pogłębić treści, które chcemy poruszać, przygotowaliśmy zeszyty mające być pomocą dla duszpasterzy na najbliższy rok - dodał.

Poruszył on także kwestię zaangażowania wiernych świeckich w ewangelizację. Zwrócił uwagę, że osoby, które podejmują się w Kościele zadania przepowiadania i nauczania wiary, powinny „otrzymać misję kanoniczną biskupa oraz korzystać z zatwierdzonego przez kompetentną władzę kościelną programu formacyjnego”.

Ks. Roman Buchta poruszył temat przygotowania do bierzmowania oraz towarzyszenia młodzieży po przyjęciu tego sakramentu. - Mamy pozytywny oddźwięk dotyczący rekolekcji prowadzonych przed bierzmowaniem. Nawet do tego stopnia, że jedna z grup stwierdziła, że chce się spotkać na rekolekcjach po bierzmowaniu - mówił.

Księża dziekani wysłuchali także przedłożeń związanych z tematyką zbliżającego się roku duszpasterskiego. Ks. Jacek Kempa, mówiąc o Duchu Świętym w sakramencie bierzmowania, zaznaczył, że „w przygotowaniu do bierzmowania trzeba najpierw podkreślić, na czym polega posiadana łaska chrztu, a dopiero potem można zwracać uwagę na specjalne umocnienie przez Ducha Świętego”.

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin przypomniał, że na terenie diecezji działa ok. 300 doradców życia rodzinnego posiadających ważną misję kanoniczną. - Zachęcamy do formalnego zatrudniania tych osób lub podpisywania z nimi umów o wolontariacie - mówił ks. Brzezinka.

Podsumowując spotkanie, metropolita katowicki przypomniał, że „jesteśmy kolejnym pokoleniem, które tworzy katowicki Kościół”. - Bądźmy wspólnotą, która się sama ewangelizuje, ale także wspólnotą, która ponosi odpowiedzialność za Kościół archidiecezji katowickiej - mówił.

Dni formacyjne dla księży dziekanów odbywają się corocznie na przełomie lipca i sierpnia. Uczestniczą w nich przedstawiciele każdego z dekanatów. W czasie ich trwania kapłani zapoznają się z aktualnymi zadaniami podejmowanymi w archidiecezji oraz programem duszpasterskim na najbliższy rok formacyjny.