Ślubowali w katedrze

Ks. Rafał Skitek Ks. Rafał Skitek

publikacja 21.05.2017 13:35

- Jako pasterz Kościoła katowickiego składam wam podziękowanie za dążenie do tego, aby być Domowymi Kościołami, które uczą ofiarnej miłości - mówił abp Wiktor Skworc.

Ślubowali w katedrze Pary czekają na pasterskie błogosławieństwo Józef Wolny

W katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla przewodniczył on Mszy w intencji małżonków. Homilię rozpoczął od fragmentu Tryptyku Rzymskiego. W poezji św. Jana Pawła II czytamy: „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi tu gdzieś być“.

– Wracamy więc do początku. Do źródła, do Bożego planu i do Bożej nauki o małżeństwie i rodzinie – dodał.

Przypomniał, że „Biblia pełna jest rodzin, pokoleń, historii miłości i kryzysów rodzinnych”. Zebranych małżonków zaprosił do wnętrza jednego z takich biblijnych domów. Jego piękno ukazują słowa Psalmu 128: „Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami! Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie. Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu”.

Metropolita katowicki przywołał też obraz niedzielnego stołu, wokół którego zasiada rodzina. – W jego centrum spotykamy ojca i matkę z całą ich historią miłosną – mówił. W ten sposób wypełnia się pierwotny plan Boga wobec małżonków. Jako jedno ciało stają się oni „obrazem służącym do odkrycia i opisania tajemnicy Boga”.

Przypomniał także działanie Ducha Świętego w życiu małżeńskim i rodzinnym. – Jego dary otrzymaliśmy jak wyposażenie na drogę życia, aby wnosić Jego obecność i owoce jego działania w małżeństwo i rodzinę. W rodzinę rodzin, jaką jest Kościół, w społeczeństwo – wyjaśniał.

– Udzielająca się miłość jest konkretna, wyraża się w małżeństwie gestami opieki, pocieszenia i zachęty – dodał.  W nawiązaniu do nauczania papieża Franciszka, podkreślił, że „rodzina zawsze była najbliższym szpitalem zakładem ubezpieczeń społecznych, gdzie słabi czy chorzy byli zabezpieczeni w swojej fundamentalnej potrzebie bezpieczeństwa”.

Apelował również o wzajemną pomoc, wspieranie się i budowanie duchowości rodziny. Zaznaczył, że miłość małżeńska i rodzinna nie może być zamknięta. – Otwartość jest szczególnie wyrażona w gościnności – dodał, wskazując na fragmentu Listu do Hebrajczyków. – Gdy rodzina gości i wychodzi na spotkanie innych, zwłaszcza ubogich i opuszczonych, jest „symbolem, świadectwem i uczestnikiem macierzyństwa Kościoła”.

Metropolita katowicki dziękował też m.in. za włączenie się w pomoc syryjskim rodzinom, za pełnienie roli rodziny zastępczej oraz za każdą podjętą adopcję.

– Rodzina jest źródłem miłości, pogłębianym i osiąganym w małżeńskiej i rodzinnej modlitwie – usłyszeli w homilii małżonkowie. Kaznodzieja podkreślił, że „wspólnotowa droga modlitwy małżeństwa i rodziny osiąga swoją kulminację we wspólnym udziale w Eucharystii, zwłaszcza w kontekście odpoczynku niedzielnego”. – Pokarm Eucharystii jest siłą i inspiracją, aby przeżywać każdego dnia przymierze małżeńskie jako „Kościół domowy” – dodał.

Podczas Mszy małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. Po liturgii pary obchodzące jubileusze małżeńskie otrzymały specjalne błogosławieństwo.

Jubileusze małżeńskie rozpoczęły Metropolitalne Święto Rodziny w archidiecezji katowickiej. W tym roku w metropolii zaplanowano ponad 100 imprez promujących małżeństwo i rodzinę.