Abp Wiktor Skworc: Nadeszła nasza kolej!

ks. Sebastian Kreczmański

publikacja 16.04.2017 07:50

- Trzeba, abyśmy podjęli, kontynuowali misję głoszenia prawdy i wnoszenia Bożego światła w dzieje ludzkiej rodziny - mówił podczas celebracji Wigilii Paschalnej w katedrze Chrystusa Króla abp Wiktor Skworc.

Abp Wiktor Skworc: Nadeszła nasza kolej! Liturgii przewodniczył abp Skworc Krzysztof Gawor

- Nadeszła nasza kolej! Świadomi naszej roli w łańcuchu pokoleń ochrzczonych, weźmy Chrystusowe światło! Światło nadziei i życia! I pamiętajmy, że łańcuch jest mocny siłą każdego ogniwa - apelował.

Metropolita katowicki, przybliżając znaczenie symboli liturgicznych podczas celebracji Wigilii Paschalnej, podkreślił znaczenie odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego.

- Każdego z was - tak jak dzisiaj celebrans - w czasie odnowienia przyrzeczeń chrztu - świat, ochrzczeni i nieochrzczeni będą pytać o wiarę: Czy wierzysz w Boga?, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych?, czy wierzysz w Ducha Świętego?, święty Kościół powszechny?, obcowanie świętych?, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Jest to najważniejszy dialog w roku liturgicznym, najważniejsze pytania i ostatecznie zobowiązania, które zawierają się w dwóch słowach: wyrzekam się i wierzę!  Wszystko, co nastąpi potem jest, powinno być, tylko prostą konsekwencją wiary w rzeczywistość paschy; w nasze przechodzenie z Jezusem ze śmierci do życia - mówił.

Kończąc homilię podkreślił, że „zmartwychwstanie to ostateczne zwycięstwo miłości. - Miłości nie da się pokonać, bo Bóg jest Miłością! - zaznaczył.

Wraz z metropolitą katowickim uroczystą liturgię Wigilii Paschalnej celebrowali biskupi katowiccy Adam Wodarczyk oraz Marek Szkudło. W katedrze byli też licznie zgromadzeni księża, siostry zakonne oraz wierni świeccy.

Pierwszy raz w historii archidiecezji katowickiej w Liturgii Wigilii Paschalnej uczestniczyła wspólnota neokatechumenalna z parafii św. Jadwigi w Chorzowie, która po wielu latach przygotowań odnowiła wraz z całym zgromadzeniem liturgicznym przyrzeczenia chrzcielne.