Spotkanie przy chrzcielnicy ks. Franciszka

Przemysław Kucharczak Przemysław Kucharczak

publikacja 10.03.2017 22:48

Kto pamięta „Zwiastunom z gór”, „Rewolucję” i „Ci, którzy Jahwe ufają, są jak góra Syjon”? Najstarsze piosenki oazowe rozległy się wieczorem 10 marca w kościele, w którym został ochrzczony ks. Blachnicki.

Spotkanie przy chrzcielnicy ks. Franciszka Międzypokoleniowe spotkanie Oazy w Rybniku Prrzemysław Kucharczak /Foto Gość

To nazywany „starym” kościół Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku. Parafia wraz z Duszpasterstwem Akademickim Rybnik zorganizowały w nim spotkanie przy chrzcielnicy, przy której został ochrzczony ks. Franciszek Blachnicki. W tym roku minęło 30-lecie śmierci założyciela Oazy.

Ludzie, którzy przyszli na to spotkanie, dziękowali Panu Bogu za życie i działalność ks. Blachnickiego. Modlili się też o jego beatyfikację.

Marcin, animator muzyczny, zagrał te XX-wieczne piosenki Ruchu Światło-Życie, które najbardziej ówczesnym oazowiczom zapadły w serce. Najstarsze pochodzą z połowy lat 70.

Młodzi oazowicze chyba w ogóle ich nie znali, ale najwyraźniej szybko się uczyli. „Ci, którzy Jahwe ufają, są jak góra Syjon / Co się nigdy nie porusza, ale trwa na wieki” - płynął rytmiczny śpiew przy akompaniamencie dwóch gitar i skrzypiec. „Bo jak góry otaczają święte miasto Jeruzalem / Tak Jahwe otacza swój lud / I teraz i na wieki!” - śpiewali wkrótce oazowicze starsi i często już „glacaci” razem z nastolatkami.

Zabrzmiały też „Wystarczy iskra, by rozpalić wielki ogień”, „Pieśń jedności”, czy „Tyś jak skała, tyś jak wzgórze” - oazowa piosenka, która powstała w czasie rockowego festiwalu w Jarocinie w 1987 roku.

Ks. Franciszek Blachnicki urodził się w 1921 r. w Rybniku, na terenie dzisiejszego Kampusu. Został ochrzczony w kościele Matki Boskiej Bolesnej. Jeszcze w dzieciństwie przeprowadził się z rodzicami i rodzeństwem do Orzesza, a później do Tarnowskich Gór.