Nawrócenie ekologiczne

Ks. Rafał Skitek Ks. Rafał Skitek

publikacja 18.02.2017 15:55

- Na Śląsku świadomość tego, że oddychamy brudnym powietrzem jest, ale brakuje jeszcze odpowiedzialności za ten stan – mówił w Katowicach Zygmunt Łukaszczyk, były wojewoda śląski.

Nawrócenie ekologiczne Konferencję w niekonwencjonalny sposób rozpoczął dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, ks. Roman Buchta ks. Rafał Skitek /Foto Gość

Na Wydziale Teologicznym zakończyła się międzynarodowa konferencja "W trosce o jakość powietrza na Śląsku. Pedagogika i duchowość ekologiczna PILGRIM".

W słowie skierowanym do uczestników spotkania, abp Wiktor Skworc przypomniał, że "wśród 50-ciu europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem 33 to miasta polskie, z Żywcem, Pszczyną, Rybnikiem, Wodzisławiem i gminą Godów na czele, położone na terenie województwa śląskiego. Trzeba nam czynić ekologiczny rachunek sumienia. Wzywa nas do tego nie tylko papież Franciszek w encyklice „Laudato sì”, ale i zdrowy rozsądek oraz wola zachowania przykazania „nie zabijaj”! Trzeba czynić ekologiczny rachunek sumienia a do tego przyczyni się z pewnością dzisiejsza międzynarodowa konferencja".

Przywołał też odezwę biskupów diecezji województwa śląskiego w sprawie troski o jakość powietrza z dnia 12 listopada 2015 roku: "Powietrze powinno być oczyszczone z efektów ludzkiej lekkomyślności, szczególnie teraz w okresie grzewczym, kiedy niefrasobliwie spala się w piecach m.in. śmieci, odpady i przedmioty plastikowe. Nie wolno ogrzewając mieszkanie lub dom, przyczyniać się do „małych katastrof ekologicznych”.

Mówiąc o sytuacji ekologicznej na Śląsku, były wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk przypomniał, że w kwestiach ekologii nie wystarczy już dzisiaj samo budzenie świadomości. Potrzeba jeszcze budzenia odpowiedzialności. –  Bo u nas [na Śląsku] świadomość tego, że oddychamy brudnym powietrzem jest, ale brakuje jeszcze odpowiedzialności za ten stan. A przecież każdy z nas jest po części współodpowiedzialny za jakość powietrza – stwierdził.

Zwrócił też uwagę, że za politykę ekologiczną na Śląsku odpowiedzialny jest samorząd województwa razem z jednostkami samorządu terytorialnego. Podkreślił, że dokumentem strategicznym dla ochrony powietrza w regionie  jest "Program ochrony środowiska dla Województwa Śląskiego" do roku 2019. Określa on cele krótko- i długoterminowe w tym zakresie. To właśnie na bazie tego dokumentu podejmowane są działania w województwie.

Zygmunt Łukaszczyk wskazał też przyczyny zanieczyszczenia powietrza: 88 procent zanieczyszczeń pochodzi z gospodarstw domowych. Pozostałe 12 procent stanowią transport (6%), przemysł (2%), rolnictwo (4%).

Konferencja miała też na celu zapoznanie się z działalnością PILGRIM.  Założony w Austrii ruch zwraca uwagę na związane z zanieczyszczeniem powietrza zagrożenia. Poprzez swoje działania budzi większą świadomość społeczną w kwestiach ekologicznych i zachęca do wzięcia odpowiedzialność za kształtowanie przyszłości.

Koordynator PILGRIM w Polsce, Piotr Kubiak przekonywał, że zmiana jakości powietrza zależy od zmiany naszej świadomości. Wskazał, że PILGRIM propaguje cztery wymiary w dziedzinie zrównoważonego rozwoju: ekonomia, ekologia, społeczeństwo i duchowość.

Od 4 lat PILGRIM obecny jest także w Polsce, m.in. w Pszczynie. W sumie działa on w 4 ośrodkach. W program zaangażowanych jest 100 pedagogów i 2000 uczniów.

Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach oraz Internationales Bildungsnetzwerk PILGRIM i Kirchliche Pädagogische Hohschule Wien/Krems. Konferencja została objęta patronatem metropolity górnośląskiego, abp. Wiktora Skworca.