Okazaliśmy serce Syryjczykom

ASI

publikacja 18.02.2017 09:30

Ponad milion złotych zadeklarowali wierni archidiecezji katowickiej dla syryjskich rodzin w ramach prowadzonej przez Caritas Polską akcji „Rodzina-Rodzinie”.

Okazaliśmy serce Syryjczykom Dziecko w Syrii Patrick Nicholson /Caritas Internationalis

Pod koniec ub. r. metropolita katowicki abp Wiktor Skworc zaapelował do diecezjan, aby wsparli konkretne syryjskie rodziny, poszkodowane w wyniku trwającego tam konfliktu zbrojnego. „Każdy z nas, każda rodzina, stowarzyszenie, parafia może adaptować rodzinę w Syrii” – mówił podczas koncertu „Betlejem w Spodku” w katowickiej hali widowiskowo-sportowej.

W słowie pasterskim odczytanym w parafiach archidiecezji 1 stycznia napisał: „Wykorzystajmy ten rok do szerzenia postaw miłosierdzia i podejmowania konkretnych czynów. Jednym z nich może być włączenie się w akcję ogłoszoną przez Caritas Polska „Rodzina-Rodzinie”. (...) Zachęcam więc i proszę, aby każda parafia archidiecezji katowickiej pomogła przynajmniej jednej rodzinie wskazanej przez Caritas Polską. Niech konkretną realizację tej zachęty i prośby podejmie Parafialny Zespól Caritas!”.

Abp Skworc sam również wsparł rodzinę pochodzącą z Aleppo. To Eliam Ibrahim Homsi wraz z żoną Ranią Joseph Batikha oraz ich trójką dzieci, którzy z powodu wojny stracili cały swój dobytek oraz dom. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną

Na apel metropolity katowickiego odpowiedziało dotychczas 169 parafii archidiecezji. W sumie miesięcznie przelewają one na konto Caritas Polska kwotę 108 200 zł. Ponieważ deklaracje składane są na pół roku, łącznie daje to kwotę 649 200 zł.

Syryjskie rodziny wspierają również 32 instytucje z terenu  archidiecezji  katowickiej. Zadeklarowana przez nie pomoc to 97 200 zł.

Oprócz tego udział w akcji „Rodzina-Rodzinie” bierze około 150 osób prywatnych z archidiecezji katowickiej. Przekażą one potrzebującym rodzinom w Syrii 459 000 zł.

Ogłoszona przez Caritas Polska akcja „Rodzina-Rodzinie” polega ona na wsparciu konkretnych syryjskich rodzin, poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. Na stronie internetowej: www.rodzinarodzinie.caritas.pl można dowiedzieć się, jakie są konkretne potrzeby tamtejszych rodzin i w jaki sposób można im zaradzić. Rodzinom mogą pomagać poszczególne rodziny, osoby indywidualne, stowarzyszenia i wspólnoty oraz parafie.