Rusza Szkoła Katechetów Parafialnych

raf

publikacja 11.01.2017 18:00

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej i Ośrodek Formacji Diakonów Stałych w Katowicach zapraszają do Szkoły Katechetów Parafialnych. Zajęcia ruszą na początku lutego.

Studium skierowane jest do kandydatów na diakonów stałych, osób zaangażowanych w katechezę parafialną i odpowiedzialnych za przygotowanie kandydatów do sakramentów, zwłaszcza bierzmowania. Do udziału w zajęciach zaproszeni są także tzw. "wolni słuchacze" oraz ci, którzy zamierzają włączyć się w katechezę parafialną.

Zapisy ruszają 16 stycznia 2017 roku. Można to uczynić drogą mailową (magdalena.jozwik@archidiecezjakatowicka.pl), telefonicznie pod nr tel. 519546012 (7.30-15.30 poniedziałek-piątek) lub przesyłając dane na adres: Szkoła Katechetów Parafialnych, Kuria Metropolitalna w Katowicach, ul. Jordana 39, 40-001 Katowice.

Kandydaci proszeni są o podanie następujących danych:

  • imię i nazwisko, parafia (diecezja)
  • preferowany sposób kontaktu (e-mail, tel., poczta tradycyjna)
  • chęć uczestniczenia w całości lub części (jeśli części, to jakiej?)
  • chęć zaliczania przedmiotów obowiązkowych w ramach Szkoły Katechetów Parafialnych oraz otrzymania dyplomu ukończenia szkoły.

Szczegółowe informacje w filmach poniżej:

Szkoła Katechetów Parafialnych zaproszenie
Synod Katowice

Katowickie Studium Wiary i Szkoła Katechetów Parafialnych
Synod Katowice