Podziękowanie za życzenia

publikacja 29.12.2016 15:00

- Bóg zapłać za dar modlitwy i zapewnienie o jedności z Archidiecezją i Jej pasterzem. Bóg zapłać za duchową bliskość i wszelkie wyrazy serdeczności - napisał abp Skworc.

Podziękowanie za życzenia abp Wiktor Skworc Roman Koszowski /Foto Gość

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!

Wszystkim, którzy z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesłali mi życzenia, składam serdeczne "Bóg zapłać"! Dziękuję Osobom reprezentującym różne podmioty życia społecznego, Przedstawicielom Ruchów, Stowarzyszeń Katolickich, Szkół i Uczelni. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli za pokrzepiające słowa, wypływające z przeżywania bliskości Boga, który stał się Człowiekiem.

Bóg zapłać za dar modlitwy i zapewnienie o jedności z Archidiecezją i Jej pasterzem. Bóg zapłać za duchową bliskość i wszelkie wyrazy serdeczności.

Niech Nowy Rok 2017 będzie dla nas wszystkich okazją do wytrwałego wołania o pokój w naszych rodzinach, wspólnotach, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. 

Wszystkim z serca błogosławię!

+ Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki