Nagrody im. Karola Miarki wręczone

jj /PAP, slaskie.pl

publikacja 25.10.2016 14:16

Otrzymały je trzy osoby z woj. śląskiego i dwie z opolskiego. To m.in. naukowcy z dziedziny historii i literatury.

Nagrody im. Karola Miarki wręczone Uroczystość odbyła się w poniedziałek w Bibliotece Śląskiej w Katowicach HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość

Uroczystość odbyła się w poniedziałek w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Wyróżnienia władze województw śląskiego i opolskiego wręczyły po raz 34.

Trzy z nich trafiły do mieszkańców woj. śląskiego, dwie - do opolskiego.

Z woj. śląskiego nagrodę otrzymali: Zuzanna Kawulok - instrumentalistka, poetka, gawędziarka, instruktorka i organizatorka zespołów regionalnych, a także opiekunka rodzinnego muzeum Chata Kawuloka w Istebnej; prof. dr hab. Mirosława Knapik - profesor sztuk muzycznych i dyrygentka, związana z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, prowadzi badania odnoszące się do wieloaspektowego wykorzystania sztuki w wychowaniu i terapii, jest też popularyzatorką kultury muzycznej, oraz dr Elżbieta Wróbel z Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zjawiskach literackich pierwszej połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego. Nagrodzona jest też autorką artykułów i szkiców poświęconych twórcom ziemi częstochowskiej.

Z woj. opolskiego nagrodzono rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr. hab. Marka Masnyka - historyka, badacza dziejów Śląska oraz stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX wieku, a także znawcę dziejów polskiej mniejszości narodowej na polsko-niemieckim pograniczu etniczno-językowym oraz biografa Związku Polaków w Niemczech i literaturoznawcę, pisarza i publicystę prof. dr. hab. Zbigniewa Zielonkę. Jego dorobek naukowy koncentruje się wokół szeroko rozumianej problematyki życia literackiego na Śląsku w rozległym przedziale czasowym.

Nagroda im. Karola Miarki przyznawana jest osobom, które upowszechniając kulturę i naukę, nawiązują w swej działalności do idei realizowanych przez jej patrona oraz wnoszą trwałe, humanistyczne wartości do kultury narodowej.

Nagrodę laureaci otrzymują co roku w rocznicę urodzin Karola Miarki. Wyróżnienia przyznawane są od 1983 r., podobnie jak Złote Maski pierwotnie przez wojewodów czterech województw. Od 1999 roku opiekę nad nagrodą przejęło woj. śląskie.

Uroczystość wręczania nagród organizowana jest wspólnie z woj. opolskim, które także przyznaje podobne nagrody na podstawie własnego regulaminu.