Młodzi ŚDM, zmieniajcie świat!

ks. Sebastian Kreczmański

publikacja 17.09.2016 18:45

W katowickiej katedrze odbyła się Eucharystia, która była dziękczynieniem młodzieży archidiecezji za dzieło Światowych Dni Młodzieży oraz za tych, którzy w zeszłym roku przyjęli sakrament bierzmowania.

Młodzi ŚDM, zmieniajcie świat! Młodzi podziękowali za ŚDM ks. Sebastian Kreczmański

Wolontariusze ŚDM, młodzież zaangażowana w przygotowania, a nawet całe rodziny, które gościły pielgrzymów w ramach Dni w Diecezji podczas ŚDM w Krakowie zgromadzili się na wspólnym dziękczynieniu. Nie zabrakło także tych, którzy w zeszłym roku katechetycznym przyjęli sakrament bierzmowania.

Nawiązując do słów papieża Franciszka oraz Ewangelii o ziarnie padającym na glebę abp Wiktor Skworc zapewnił, że ŚDM trwa dalej w pamięci wszystkich zebranych w katedrze.

- Ich treść to jak dobry zasiew ziarna, o którym mówił Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Boże ziarno jest zawsze najwyższej jakości! Mimo tego los ziarna bywa różny wskutek warunków zewnętrznych, przeszkód, o których mówił Jezus w Ewangelii. Bywa, że diabeł zabiera ziarno z serca; bywa, że ziarno zostaje porzucone w chwili pokusy; bywa, że ziarno przegrywa z powodu trosk, bogactwa i rozkoszy życia. Są jednak ludzie, którzy przyjmują Boże słowo sercem szlachetnym i dobrym; zatrzymują je w sobie i wydają owoc dzięki swej wytrwałości - powiedział.

- Pytamy, co Duch Święty mówi Kościołowi, co mówi młodym przez papieża Franciszka; co mówi młodym przez pasterza tego Kościoła… - mówił chwilę później. Przypomniał również, że archidiecezja katowicka przyjęła 16 tys. pielgrzymów. - Okazaliśmy niezwykłą gościnność. Przybliżyliśmy młodym rodzinność Kościoła; doświadczenie Kościoła-Matki, która przygarnia i daje poczucie bezpieczeństwa. Wszystkim, którzy udzielili gościny składam szczere Bóg zapłać! - dodał.

Metropolita katowicki wspomniał także o śląskich akcentach, które miały miejsce podczas wydarzeń centralnych w Krakowie.

- Prof. Stanisław Niemczyk, zwany polskim Gaudim, mieszkający w Tychach projektował ołtarze; prof. Henryk Botor z Tychów skomponował Mszę św., która została wyśpiewana na Brzegach w niedzielę w czasie Mszy św. papieskiej. I trzecia postać z naszej archidiecezji, wspomniana nawet przez papieża Franciszka, to twórca elementów graficznych ŚDM, które znalazły się na flagach, chustach i szatach liturgicznych, to śp. Maciej Szymon Cieśla - projektant komunikacji wizualnej - wymienił abp Skworc.

Hierarcha zostawił także młodzieży zadanie domowe, które wynika z przyjęcia Bożego słowa sercem szlachetnym i dobrym.

- Trzeba, aby przez was młodzi ludzie poznali przesłanie papieża Franciszka do nich skierowane. Trzeba, aby młodzi mogli spotkać się z wami, jako świadkami ŚDM, którzy je przeżywali w bliskości papieża Franciszka. Trzeba - mimo wszelkich trudności i różnić - utrzymywać więzi i kontakty nawiązane w ramach ŚDM. Trzeba, abyście sami i w grupach wolontariatu - podejmowali uczynki miłosierdzia. Trzeba, żebyście zawsze słuchali słowa Jezusa, do was skierowanego. Niech w każdej parafii powstanie grupa świadków ŚDM, nastawiona na przyszłość. Papież wyznaczył kierunek - Panama. Z tym, że trzeba pamiętać o jednej zasadzie: jakie dziś, taka przyszłość - mówił.

Kończąc homilię, przywołał hasło roku duszpasterskiego 2016/2017: „Idźcie i głoście“. - Posyłam was z tym zadaniem. Idźcie w imieniu Jezusa Chrystusa; jesteście posłani, aby zmieniać świat! - przekonywał.

Na zakończenie Eucharystii młodzież podziękowała księżom, którzy zajmowali się przygotowaniami do ŚDM w archidiecezji katowickiej. Szczególne wyrazy wdzięczności od Diecezjalnego Centrum ŚDM usłyszeli księża: Marcin Wierzbicki, Bogdan Kania oraz Krzysztof Biela, którzy przez ostatnie trzy lata intensywnie pracowali nad przygotowaniami do ŚDM w Katowicach.

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy udali się do krypty katedry na spotkanie z Jaśkiem Melą, pierwszym niepełnosprawnym zdobywcą obydwu biegunów. Spotkanie poprowadziła Marta Sudnik-Paluch z Radia eM.