Dar dla Piekarskiej Pani

ks. Sebastian Kreczmański

publikacja 12.09.2016 16:24

Abp Wiktor Skworc przewodniczył Sumie odpustowej w Piekarach. Maryi ofiarował swój biskupi krzyż.

Dar dla Piekarskiej Pani Odpust u Piekarskiej Pani ks. Sebastian Kreczmański /Foto Gość

- Dziękujemy Maryi za Jej obecność od wieków w tym miejscu, za matczyne działanie i oddziaływanie - mówił metropolita katowicki podczas Sumy odpustowej w sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.

- Jesteśmy Maryi wdzięczni za to, że nas wysłuchuje i przedstawia nasze prośby swemu Synowi. Jesteśmy Jej wdzięczni że pozwala się tu czcić, jako Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej - dodał.

W skierowanym do wiernych słowie hierarcha podkreślał znaczenie imienia Maryi. Wskazał, że ma ono aż kilkanaście znaczeń i „żadne z nich nie jest do końca pewne”.

Nawiązując do postaci św. Bernarda z Clairvaux, który łączył imię Maryi z nazwą Gwiazdy Polarnej (Stella Maris), podkreślił, że „patrząc na Maryję chrześcijanin nie traci orientacji, bo kiedy przyzywa z zaufaniem imienia Maryi staje się, jak mówi prorok Izajasz potomstwem Bożego ludu, pobłogosławionym przez Pana; staje się bratem Syna Maryi, która idzie pierwsza w pielgrzymce wiary!”.

Metropolita katowicki odniósł się także do tytułu jaki nosi Maryja w piekarskim wizerunku.

- Maryja jako Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej jest również dla nas punktem orientacyjnym; punktem odniesienia w zmaganiach o takie wartości jak: sprawiedliwość i miłość społeczna. Są to dobra, których deficytu - mimo dokonujących się zmian - ciągle doświadczamy i nieustannie wołamy o większą sprawiedliwość i miłość społeczną. Realistyczna ocena sytuacji w kraju i na świecie, każe nam stwierdzić, że istniejący deficyt, brak sprawiedliwości i miłości społecznej jest zjawiskiem wykazującym wyjątkową odporność na próby reform, wolę wprowadzania i potrzebę większej sprawiedliwości społecznej. O tych sprawach mówimy tu w Piekarach bardzo konkretnie w czasie pielgrzymek stanowych - powiedział abp Skworc.

Przywołując niedawno kanonizowaną Matkę Teresę z Kalkuty przypomniał, że była ona również w Katowicach, Chorzowie i Piekarach, gdzie „przekonała się, że w górnośląskiej aglomeracji, gdzie koncentruje się aktywność gospodarcza naszego kraju, kumulują się również problemy społeczne i ludzka bieda”.

Abp Skworc podkreślił posługę jaką pełnią siostry Misjonarki Miłości, również tutaj, na Śląsku i zachęcił do tego aby ich postawa mobilizowała każdego do dzieł miłosierdzia na miarę swoich możliwości. Zaapelował również o to, aby mieć odwagę bronienia ludzkiego życia.

- Odrzucamy cywilizację śmierci, wybieramy życie i opowiadamy się za świętością niedzieli. Wyrażamy nadzieję, że nasz parlament nie zlekceważy 518 tys. podpisów obywateli, którzy opowiedzieli się za ograniczeniem handlu w niedzielę. Niedziela służy społeczeństwu i państwu; służy rodzinie i Kościołowi; bez świętowania niedzieli utracimy ostatecznie naszą chrześcijańską i europejską tożsamość -  powiedział.

Metropolita złożył także dar Matce Bożej. Zrobił to w intencji tego, aby niedziela stała się znowu „Boża i nasza”.

- Składam MB Piekarskiej jako votum mój biskupi krzyż z okazji zbliżającej się 5. rocznicy powierzenia mi przez papieża Benedykta posługi pasterskiej w archidiecezji katowickiej. Maryjo, przyjmij ten dar w dniu Twoich imienin i nie zapominaj o nas; nie zapominaj Górnego Śląska; tego ludu tak Ci wiernego; nie zapominaj tego Kościoła i Jego pasterza oraz jego współpracowników biskupów, kapłanów, diakonów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich! Wspieraj zwłaszcza Twoich czcicieli i wszystkich wołających tu o sprawiedliwość i miłość społeczną! - wołał.

Metropolita katowicki zapewnił też wszystkich zebranych, ze „w piekarskim sanktuarium Matka Boża jest matką słuchającą i wysłuchującą naszych próśb i modlitw”. - Tu czujemy się wysłuchani! (…) Niech Matka wysłuchująca uczy nas wysłuchiwania drugich, naszych bliźnich. Wysłuchiwanie, to też droga do budowania sprawiedliwości i miłości społecznej oraz pokoju w rodzinach i całym społeczeństwie - dodał na zakończenie homilii.

Wiernych w bazylice przywitał kustosz sanktuarium ks. Władysław Nieszporek, który cytując słowa maryjnej pieśni „przychodzimy dziś do Ciebie, my, Twój wierny Śląski lud, pobłogosław nasze życie, nasz codzienny znój i trud” mówił, że gromadzimy się przy Maryi, która prowadzi nas pod krzyż Jezusa. - A ten krzyż, to przecież ołtarz na którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę - powiedział.

Uroczystość MB Piekarskiej przypada 12 września. Piekarska Pani jest główną patronką archidiecezji katowickiej. Z tej okazji metropolita katowicki abp Wiktor Skworc odprawił uroczystą sumę pontyfikalną w piekarskiej bazylice.

Wraz z nim przy ołtarzu zgromadzili się kapłani pracujący w piekarskim dekanacie oraz licznie zebrani parafianie i pielgrzymi przybywający na uroczystość odpustową.