Stypendyści od ks. Szramka

prze

publikacja 16.06.2016 19:41

77 zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin otrzymało stypendia w kościele Mariackim.

Stypendyści od ks. Szramka Abp Wiktor Skworc w katowickim kościele mariackim wręcza stypendia im. bł. ks. Emila Szramka Wioletta Jendrysko

Wręczył im je 16 czerwca w katowickiej parafii mariackiej arcybiskup katowicki Wiktor Skworc.

Z funduszu stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka skorzysta w nadchodzącym roku szkolnym 77 młodych ludzi. Należą oni do 43 parafii archidiecezji katowickiej. - Najwięcej stypendystów pochodzi z parafii św. Jerzego w Rydułtowach i św. Bartłomieja w Bieruniu Starym - powiedział nam ks. Robert Kaczmarek z Wydziału Katechetycznego katowickiej kurii.

Wśród stypendystów najwięcej jest uczniów liceów i techników - ponieważ wsparcie finansowe otrzymują zdolni i pracowici uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych, uczniowie szkół średnich oraz studenci pierwszego roku.

Kandydatów do stypendium zgłaszają księża proboszczowie. Swoje opinie - oprócz proboszczów - załączają katecheci, wychowawcy czy dyrektorzy szkół.

Uroczystość wręczenia stypendiów zaczęła się nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego i Mszą świętą. Przewodniczył jej ks. Andrzej Suchoń, który jako proboszcz z katowickiej parafii mariackiej jest tu następcą bł. ks. Emila Szramka. Mówił, że błogosławionego cechowało szczególne przywiązanie do modlitwy. Ks. Suchoń pokazał stypendystom i ich bliskim uczestniczącym w Mszy św. witraż, który w kościele mariackim powstał dzięki ks. Szramkowi. Przedstawia św. Jacka, który różańcem odpędza stado wron.

Po Mszy św. przyjechał arcybiskup katowicki Wiktor Skworc i wręczył młodym ludziom decyzje o przyznaniu stypendiów. Mówił im, że trzeba bardzie być, niż mieć. Tego samego wieczora miał jeszcze udzielić bierzmowania w Mikołowie. Nawiązując do tego powiedział, że spora część pieniędzy, które zasilają ten fundusz stypendialny, pochodzi właśnie z ofiar młodzieży przystępującej do bierzmowania.

Ubiegający się o Stypendium im. bł. ks. Emila Szramka muszą wykazać się wysoką średnią ocen (co najmniej 4,5) i dochodem netto na członka rodziny nieprzekraczającym 800 zł. Pod uwagę brana jest też opinia proboszcza wychowawcy, katechety i dyrektora szkoły. Stypendyści w czasie wakacji odbywają też kilkudniowe spotkanie formacyjne.

Stypendia te początkowo przyznawała redakcja "Gościa Niedzielnego". Ponieważ potrzebujących było coraz więcej, powołany został Fundusz Stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka.

Bł. ks. Emil Szramek był w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej proboszczem parafii mariackiej w Katowicach. Znany był jako żarliwy duszpasterz, gorliwy patriota, działacz społeczny i narodowy w okresie Powstań Śląskich i Plebiscytu, badacz historii i kultury Śląska, mecenas sztuki, budowniczy katowickiej katedry. Zginął męczeńską śmiercią 13 stycznia 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau. Beatyfikował go papież Jan Paweł II w 1999 r. jako jednego ze 108 polskich męczenników II wojny światowej.