"Polska-Węgry - tysiąc lat przyjaźni" - wykład prof. Adrienne Körmendy, Katowice, 26 kwietnia

prze

publikacja 22.04.2016 16:00

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 kwietnia o 17.00 w Bibliotece Śląskiej, w sali Parnassos, pl. Rady Europy 1, Katowice. Wstęp wolny.

Prof. dr hab. A. Körmendy wygłosi wykład pt. „Polska-Węgry - tysiąc lat państwowości. Tysiąc lat wspólnej granicy. Tysiąc lat przyjaźni”.

Spotkanie to organizują - w ramach cyklu Wszechnica - Polska Akademia Umiejętności - Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska. Podczas tych spotkań, prowadzonych przez dr. hab. Zygmunta Woźniczkę z Uniwersytetu Śląskiego, prelekcje wygłaszają autorytety naukowe z Polski i z zagranicy.

Prof. Körmendy urodziła się w Külsővat na Węgrzech. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie. Stopień kandydata nauk historycznych (1973) oraz doktora (1986) uzyskała na Węgrzech, a habilitację - w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1986).

Zajmowała się głównie historią osadnictwa w środkowej Europie w wiekach średnich, szczególnie osadnictwem niemieckim i na prawie niemieckim. W latach 1990-2004 była pracownikiem węgierskiego MSZ w służbie dyplomatycznej w Warszawie. Od tego czasu interesuje się również zagadnieniami geopolitycznymi regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadziła wykłady z zakresu historii Węgier i stosunków międzynarodowych w Katedrze Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Od 2014 r. jest konsulem generalnym Węgier w Krakowie.