To spotkanie wszystko zmienia

ks. sk

publikacja 11.04.2016 09:26

„Miłosierni jak Ojciec” - to temat jubileuszowego, 25. spotkania rodzin Domowego Kościoła „Emaus”, które odbyło się w bazylice św. Antoniego w Rybniku.

To spotkanie wszystko zmienia Domowy Kościół spotkał się w Rybniku ks. Sebastian Kreczmański

Na miejscu rodziny zgromadziły się wokół konferencji „Boże Miłosierdzie”, Koronki do Miłosierdzia Bożego, Eucharystii pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca oraz wspólnej agapy.

W kazaniu arcybiskup, odwołując się do osoby czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, przypomniał, że Kościół ma trzy filary: martyrię, diakonię i liturgię, którą przeżywali uczestnicy dnia wspólnoty.

- Celebrujemy liturgię, uobecniamy te zbawcze wydarzenia, właśnie tutaj w rybnickim wieczerniku - mówił podczas homilii.

Metropolita katowicki zachęcał m.in. do naśladowania św. Jana Pawła II. Mówił, że należy brać przykład z papieża, który podczas pielgrzymki do ojczyzny w Wadowicach odwiedził miejsce swojego chrztu.

- Warto o tym pamiętać zwłaszcza dzisiaj, kiedy przeżywamy 1050. rocznicę chrztu Polski. (…) Zachęcam was do tej duchowej pielgrzymki do tych chrzcielnic, gdzie zostaliście ochrzczeni, i do dziękczynienia - powiedział. Abp Skworc apelował również do rodziców chrzestnych, aby byli zatroskani o powierzone im podczas chrztu dzieci.

Przywołując postać św. Piotra, metropolita katowicki zauważył, że są mu powierzone dwa zadania: ma łowić i ma być pasterzem. - Dopiero wtedy, gdy posłuchał i wykonał polecenie Mistrza, jego sieć się zapełnia - zauważył.

„Są to spotkania, wydarzenia, po których już nic nie jest takie samo. Możemy wrócić do pracy, do poprzednich zajęć, jednak wszystko będzie inaczej. Spotkanie Jezusa zmienia wszystko. (…) Emaus jest zaproszeniem, aby ciągle szukać i poznawać Tego, który jest Tajemnicą. Poznawać przez miłość” - czytamy w słowie ks. Jarosława Ogrodniczaka, moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła, wystosowanym z okazji tego spotkania.

Odwołując się do patrona miejsca, w którym spotyka się Domowy Kościół Archidiecezji Katowickiej, ks. Ogrodniczak pisze: „Św. Antoni jest nam dzisiaj patronem nie tylko od zgubionych rzeczy, ale od znajdowania siebie - w relacji z Bogiem, z małżonkiem, z dziećmi. Św. Antoni, pomóż nam znaleźć czas na miłość”.

Również ks. Grzegorz Olszowski, proboszcz rybnickiej bazyliki, skierował do uczestników Dnia Wspólnoty „Emaus” swoje słowo: „Gromadzimy się w okresie wielkanocnym, trwając w radości z faktu, że Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył grzech, zło, szatana i otworzył nam bramy nieba. Obyśmy jak uczniowie z Emaus doświadczyli spotkania ze Zmartwychwstałym, które zmieni kierunek naszego życia, przemieni nasze serca” - napisał.

Na zakończenie Eucharystii metropolita katowicki podziękował wszystkim za świadectwo ich życia, którym formują swoje środowiska. Równocześnie zaprosił wszystkich mężczyzn i młodzieńców na pielgrzymkę do Piekar w ostatnią niedzielę maja, a wszystkie kobiety na pielgrzymkę sierpniową.

Dzień Wspólnoty „Emaus” ma corocznie miejsce w okresie wielkanocnym. Jest okazją do wspólnej modlitwy całego ruchu Domowego Kościoła oraz do bliższego poznania się w ramach wspólnoty archidiecezjalnej.

Obecnie w Domowym Kościele archidiecezji katowickiej jest ponad 260 kręgów, w których formuje się blisko 2300 osób.