Grupa szybkiego reagowania

ks. Sebastian Kreczmański

publikacja 02.04.2016 23:48

- Jesteście kościelną awangardą i armią - mówił do wolontariuszy i pracowników Caritas abp Wiktor Skworc.

Grupa szybkiego reagowania Msza św. z okazji święta Caritas Ks. Sebastian Kreczmański

W przeddzień Niedzieli Miłosierdzia - Święta Caritas - abp Wiktor Skworc przewodniczył Eucharystii w kościele Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu-Zdroju.

Zgromadziły się osoby zaangażowane w posługę Caritas w archidiecezji katowickiej. Wraz z abp. Wiktorem Skworcem koncelebrowali Eucharystię dyrektorzy Caritas archidiecezji ks. Krzysztof Bąk oraz jego zastępca ks. Tomasz Nowak. Przy ołtarzu zebrali się również inni kapłani, którzy angażują się w posługę Caritas.

- To wy - Parafialne Zespoły Caritas - jako wolontariusze, jesteście w parafii grupą szybkiego reagowania na rozpoznane potrzeby duchowe i materialne! W skali archidiecezji jesteście kościelną awangardą i armią, która skutecznie rozprawia się z biedą materialną i duchową. Jesteście kreatywni i gotowi do współpracy i pomocowymi naszych samorządów, o czym często słyszę bezpośrednio od was w czasie spotkań w ramach wizytacji kanonicznej czy przy innych okazjach - mówił metropolita katowicki do członków Parafialnych Zespołów Caritas.

Grupa szybkiego reagowania   Zgromadzeni na Mszy św. Ks. Sebastian Kreczmański W czasie homilii abp Skworc podkreślił również odpowiedzialność, która spoczywa na członkach PZC. Zaznaczył, że wyraża się ona w zgodności życia z wyznawaną wiarą.

- Pracownik Caritas ewangelizuje, pomaga świadectwem życia, które jest wiarygodne tylko wtedy, gdy jest umocowane w osobistej więzi z Jezusem Chrystusem i w życiu sakramentalnym - powiedział.

Kaznodzieja podziękował również wszystkim, którzy się angażują w codziennej pracy PZC. Równocześnie zachęcił wszystkich do dalszych działań. Wyszedł z inicjatywą tworzenia parafialnych klubów seniora pod patronatem Symeona i Anny. Podkreślił też ważność działalności Szkolnych Kół Caritas.

W archidiecezji katowickiej struktury Caritas są niezwykle rozbudowane. W każdej parafii działa PZC; a na terenie diecezji jest też kilkanaście ośrodków prowadzonych przez instytucję, która zatrudnia ponad 1000 pracowników.