Misjonarze miłosierdzia w archikatedrze

jj

publikacja 24.03.2016 12:06

Na Mszy Krzyżma św. w Wielki Czwartek z biskupami modlili się kapłani naszej diecezji.

Misjonarze miłosierdzia w archikatedrze Na Mszy pobłogosławione zostały oleje święte Joanna Juroszek /Foto Gość

– Mówmy o Bożym miłosierdziu i bądźmy narzędziami Bożego miłosierdzia – w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu zachęcał kapłanów abp Wiktor Skworc.

– Naszym powołaniem i zadaniem jest towarzyszenie ludziom – marnotrawnym córkom i synom Boga. Mamy zwiastować Boga bogatego w miłosierdzie, wskazując na Ojca, który wypatruje powracających i ma niezmiennie otwarte ramiona. Jest to chyba tym łatwiejsze, że każdy z nas, bardziej lub mniej intensywnie, doświadcza losu ewangelicznego, marnotrawnego syna. Jest to tym łatwiejsze także dlatego, że przez sakrament święceń i złożone przyrzeczenia – posłuszeństwa, celibatu i modlitwy – jesteśmy włączeni w działanie Boga pośród ludzi: jesteśmy misjonarzami Jego miłosierdzia – dodał chwilę później.

Licznie zgromadzonym kapłanom abp Skworc przypomniał, co znaczy gest obycia nóg, jakiego dokonał Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy i jaki ponawiany jest w wielu kościołach świata w Wielki Czwartek. Metropolita przypomniał, że ten gest to symbol pochylenia się przed człowiekiem i dla człowieka.

–  Za kilka godzin w tej katedrze, podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, zostanie ponowiony gest umycia nóg – dziś – 12. górnikom, w tym ofiarom katastrof i wypadków górniczych. To świadomy wybór, aby właśnie im, kiedyś wykonującym ten trudny zawód – umyć nogi wtedy, kiedy nad całą górniczą branżą rozciąga się przestrzeń niepewności. W jakimś sensie cała branża potrzebuje oczyszczenia, obmycia od grzechów i zaniedbań, aby się stała stabilną i przewidywalną. Jako duszpasterze górniczego świata, wspierajmy modlitwą toczący się dialog – pracodawców i pracobiorców – i wołajmy o światło Ducha św., o poczucie realizmu i o dobrą wolę negocjujących stron – mówił.

Metropolita przypomniał także, że zadaniem Kościoła nie jest dostosowanie się do istniejących trendów a nieustanne głoszenie niezmiennych prawd Ewangelii. Kapłanom dziękował za sprawowane przez nich sakramenty, zwłaszcza sakrament pokuty i pojednania, w którym objawia się miłosierna miłość Boga, który nie męczy się przebaczaniem.

Całość homilii TUTAJ.

W prezbiterium razem z abp. Skworcem modlili się m.in. abp senior Damian Zimoń, biskupi pomocniczy: Marek Szkudło oraz Adam Wodarczyk a także kapłani świętujący jubileusz święceń liczący 60, 50 oraz 25 lat.

We Mszy Krzyżma prezbiterzy archidiecezji katowickiej odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie. Tego dnia pobłogosławione zostały także Krzyżmo św., olej chorych oraz olej katechumenów.