O Górnym Śląsku i o archidiecezji

ks. sk, ks. Arkadiusz Wuwer

publikacja 13.01.2016 09:54

Abp Wiktor Skworc spotkał się ze specjalistami tworzącymi Radę Społeczną przy Metropolicie Katowickim.

O Górnym Śląsku i o archidiecezji Rada została powołana w celu wypracowania opinii na temat ważnych aktualnych wydarzeń społecznych na Górnym Śląsku Aleksandra Pietryga /Foto Gość

Przesłanie encykliki Laudato sì'  oraz motu proprio „Mitis iudex Dominus Iesus” i „Mitis et misericors Iesus” wprowadzających nowe regulacje w zakresie stwierdzania nieważności małżeństwa, inauguracja Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia Bożego, głos Konferencji Episkopatu Polski na temat świętowania niedzieli, pokoju na Ukrainie, 50. rocznicy orędzia biskupów polskich do niemieckich, kontynuacja prac II Synodu Archidiecezji Katowickiej oraz obchody jej 90-lecia, a także podpisanie porozumień w sprawach górniczych, kontynuacja Metropolitalnego Święta Rodziny oraz przygotowania do Światowych Dni Młodzieży - to tematy, które poruszył abp Skworc z przedstawicielami środowisk akademickiego, dziennikarskiego, przedsiębiorców, polityków, samorządowców oraz teoretyków i praktyków różnych dziedzin społecznych.

W czasie spotkania, które miało głównie charakter roboczy, nie zabrakło również życzeń świąteczno-noworocznych.

Profesor Andrzej Klasik zreferował wkład przedstawicieli Rady Społecznej w prace nad dokumentem „Kierunek Śląskie 3.0. Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030. Inicjatywa strategiczna”. Poprzez udział w tych pracach Rada Społeczna włącza się w toczący się w regionie dialog dotyczący nowych perspektyw rozwojowych województwa w kontekście zmian struktury gospodarczej i związanych z nimi wyzwań.

Podczas dyskusji wskazano także na możliwe i konieczne kierunki dalszych prac gremium informacyjno-doradczego metropolity katowickiego. Obok bieżących konsultacji, podkreślono konieczność kontynuacji prac nad stanowiskiem odnoszącym się do kwestii rozwoju społeczno-kulturowego Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziny; podjęcie tematyki wyzwań, jakie niosą przemiany cywilizacyjne związane z ruchami migracyjnymi oraz zainicjowanie systematycznej refleksji nad znaczeniem nauczania społecznego Kościoła we współczesnym kontekście społecznym.

Rada Społeczna przy Metropolicie Katowickim została powołana w celu wypracowania, w uzgodnieniu z arcybiskupem, opinii na temat ważnych aktualnych wydarzeń społecznych w aspekcie działalności pasterskiej, z ukierunkowaniem na rozwiązania praktyczne.