Jest nowy prezes JSW

jj /PAP

publikacja 17.12.2015 17:50

Został nim Tomasz Gawlik. Jego kadencja zakończy się w przyszłym roku. Od września pełni w spółce funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. strategii.

Jest nowy prezes JSW Pikieta górników pod siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej, luty 2015 r. Przemysław Kucharczak /Foto Gość

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej jednogłośnie wybrała go spośród ośmiu kandydatów, którzy spośród czternastu zgłoszonych zostali dopuszczeni do rozmów po spełnieniu kryteriów formalnych.

Nowy prezes jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Z Grupą JSW związany jest od 1989 roku. Najpierw pracował w kopalni Jas-Mos a od 2005 r. w Biurze Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Zespole Zamówień Publicznych i Umów.

Od 2008 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego a następnie od 2010 r. funkcję dyrektora Biura Rozwoju Strategicznego. Od 2013 r. pełnił funkcję prezesa zarządu spółki energetycznej "Jastrzębie" S.A. Od 4 września 2015 roku pełni w spółce funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. strategii.

Kadencja Gawlika zakończy się w 2016 r. Jest ona następstwem rezygnacji ze względów zdrowotnych poprzedniego prezesa Edwarda Szlęka. Funkcję prezesa do 3 listopada pełnił Józef Myrczek.