Dehumanizacja medycyny - konferencja naukowa, Katowice, 10 października

prze

publikacja 24.09.2015 10:16

Dehumanizacja medycyny - konferencja naukowa, Katowice, 10 października

Konferencja "Dehumanizacja medycyny" odbędzie się 10 października 2015 r. o godz. 10.00 w Domu Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49 a. Zaprasza na nią Śląska Izba Lekarska oraz Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Śląski - kierując się szczególną troską o zapewnienie właściwych warunków wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na to niepokojące zjawisko i tym samym rozpoczęcie społecznej debaty, bo dehumanizacja w medycynie zagraża zarówno pacjentom, jak i samym lekarzom! Często podkreśla się znaczenie holistycznego podejścia do pacjenta i sposobu jego leczenia, jako niezbędnego elementu prawidłowej relacji lekarz- pacjent. Prestiż medycyny zależy w ogromnej mierze od uwzględnienia wszystkich humanistycznych jej aspektów. Podczas konferencji zostanie poruszonych wiele tematów, wśród których znajdą się m.in.: wpływ przemian gospodarczych w Polsce na relację lekarz- pacjent, aspekty moralne współczesnej medycyny, problemy komunikacji medycznej oraz różnice między światem biznesu, a medycyną. Po wykładach - panel dyskusyjny.

Wykłady przedstawią: prof. dr hab. n. med. Jan Duława, dr hab. n. hum. Danuta Krzyżyk, ks. dr hab. n. teolog. Antoni Bartoszek, ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer oraz dr n. med. Marcin Jabłoński.

Honorowy patronat objęli: Minister Zdrowia prof. dr. hab. n. med. Marian Zembala; ks. Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki, Prezes ORL w Katowicach dr n. med. Jacek Kozakiewicz; Prezes Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich; dr n. med. Elżbieta Kortyczko.

Patronat medialny: Gość Niedzielny, Radio eM, Dziennik Zachodni, TVP Katowice.