Nowy zarząd w JSW

ap

publikacja 04.09.2015 09:06

Prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej Edward Szlęk złożył rezygnację ze stanowiska. Powodem jest zły stan zdrowia.

Nowy zarząd w JSW Kopalnia "Budryk" - Jastrzębska Spółka Węglowa Roman Koszowski /Foto Gość

Zarząd spółki wyznaczył na zastępcę prezesa Józefa Myrczka, przewodniczącego Rady Nadzorczej od 2010 roku. Wybrano także dwóch wiceprezesów. Nowym członkiem zarządu ds. technicznych został Aleksander Wardas, a członkiem zarządu ds. strategii - Tomasz Gawlik.

Edward Szlęk sprawował funkcję prezesa JSW od 27 kwietnia tego roku. Zastąpił na tym stanowisku Jarosława Zagórowskiego, który w lutym złożył rezygnację, co zakończyło burzliwy 17-dniowy strajk w spółce.

Nowy p.o. prezesa spółki ukończył studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Jest doktorem habilitowanym nauk chemicznych. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.