Maryja patronką miasta

ap

publikacja 12.09.2014 22:45

Najważniejsze sanktuarium archidiecezji katowickiej obchodzi dziś podwójną uroczystość: odpust oraz nadanie Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej tytułu Patronki Miasta Piekary Śląskie.

Maryja patronką miasta Uroczystości odpustowe w piekarskiej bazylice Aleksandra Pietryga /Foto Gość

Decyzją Stolicy Apostolskiej Matce Bożej Piekarskiej został nadany tytuł Patronki Miasta. Dokument w tej sprawie został ogłoszony dziś, 12 września, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Piekar, głównej Patronki archidiecezji. - To historyczny dzień dla mieszkańców miasta Piekary Śląskie - powiedział abp Wiktor Skworc w homilii odpustowej. - Ustanowienie Matki Bożej patronką miasta ma ważne znaczenie religijno-społeczne. W duchowy sposób utrwala się więź między Wami a Waszą Patronką, która poniekąd nabywa szczególne prawo, aby świadectwem swego życia skłaniać Was do wejścia na drogę świętości. A równocześnie Wy sami zyskujecie przywilej, aby przez pośrednictwo Matki Bożej zwracać się do Boga w Waszych intencjach, a przede wszystkim w sprawach Waszego miasta, które już od dawna cieszy się duchową obecnością Matki Bożej, umacnianą przez cudami słynący wizerunek.

Metropolita katowicki przypomniał, że nie doszłoby do tego projektu, gdyby najpierw mieszkańcy Piekar nie doświadczyli wstawienniczej opieki Maryi. Gdyby nie doświadczali Jej duchowej obecności z pokolenia na pokolenie i gdyby o tym doświadczeniu nie świadczyli. - Zawsze wiedzieliście, że dar, który został Wam powierzony nie jest tylko Waszą własnością, czymś, na czym buduje się próżny w istocie gmach pychy. Symbolicznym tego wyrazem jest historia piekarskiego wizerunku, tak często wypożyczanego innym miejscowościom w potrzebie, aż po dar ostateczny: pozostawienie oryginału obrazu Piekarskiej Pani w Opolu - mówił arcybiskup do mieszkańców Piekar Śl., licznie zgromadzonych na uroczystościach odpustowych w bazylice.

Arcybiskup wezwał wiernych do tego, by życie swoje uczynić bezinteresownym darem dla innych. - Wiemy, że człowiek nie może być szczęśliwy inaczej, jak tylko wydając siebie dla drugich i za drugich, więc nie wahamy się zaproponować tej drogi wszystkim ludziom dobrej woli.

Zdaniem metropolity katowickiego ostatecznie zawsze chodzi o człowieka i jego zbawienie. - Maryja nie rozwiąże za nas aktualnych problemów społecznych, ale daje nam swoją bliskość i przykład, aby problemy podejmować i rozwiązywać, po Bożemu, licząc na pomoc i światło Ducha Świętego, który zmienił życie Maryi raz na zawsze. Niech zatem dzisiejsza uroczystość was wszystkich przemieni!

Na początku Mszy św. kanclerz kurii metropolitalnej ks. Jan Smolec odczytał treść dokumentu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej, nadający Najświętszej Maryi Pannie tytuł patronki Piekar Śl. Słowo pozdrowienie skierował do mieszkańców papież Franciszek.