Zmarł ks. Antoni Weidemann

jj /ASI

publikacja 11.09.2014 10:23

Był emerytowanym proboszczem w Murckach. Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę o godz. 10 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Murckach.

Zmarł ks. Antoni Weidemann Śp. ks. Antoni Weidemann archiwum archidiecezji

Ks. Antoni Weidemann zmarł w środę w Domu Świętego Józefa w Katowicach. Miał 85 lat, z czego 61 przeżył w  Chrystusowym kapłaństwie. Urodził się w 1929 r. w Katowicach-Wełnowcu. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1953 r. w Krakowie z rąk zarządzającego wówczas archidiecezją krakowską wikariusza kapitulnego biskupa Franciszka Jopa.

Pracował jako wikary w parafiach: św. Józefa Robotnika w Katowicach-Wełnowcu, św. Augustyna w Świętochłowicach-Lipinach, Imienia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Bartłomieja w Piekarach Śląskich, św. Anioła Stróża w Gorzycach, św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach-Szopienicach, św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach, św. Józefa w Kaletach-Jędrysku oraz św. Jerzego w Rydułtowach.

W 1966 r. został mianowany administratorem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Murckach, gdzie jako proboszcz posługiwał przez 28 lat.

Na emeryturze przebywał od 1994 r. (najpierw w parafii w Murckach, później na terenie parafii św. Józefa Robotnika w Katowicach-Józefowcu, a ostatnie lata spędził w Domu Świętego Józefa w Katowicach.

Ks. Antoni Weidemann pełnił urząd wicedziekana ówczesnego dekanatu Katowice-Wschód, współpracował z periodykiem "Biblioteka kaznodziejska".

Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Murckach (godz. 9 - modlitwa różańcowa, godz. 10 - Msza św. pogrzebowa).