Radosny ekumenizm po polsku i angielsku

jj

dodane 12.06.2014 23:36

To już drugie śląskie wydarzenie na taką skalę. Pierwsze zdarzyło się 36 lat temu.

Radosny ekumenizm po polsku i angielsku Koncert TGD i Beaty Bednarz był okazją do uwielbienia Boga, we wspólny śpiew zaangażowali się wszyscy zgromadzeni w katedrze Joanna Juroszek /GN

Wówczas do katowickiej katedry przybył Billy Graham, amerykański ewangelizator, który głosił słowo Boże niemal 215 milionom ludzi podczas setek wyjazdów misyjnych, spotkań ewangelizacyjnych w Ameryce Północnej i w innych częściach świata. 11 października 1978 r. zawitał do Katowic i wtedy - jak mówił wówczas biskup Herbert Bednorz - w katedrze odbyło się największe w historii diecezji spotkanie ekumeniczne.

Dziś Billy ma 96 lat, a jego dzieło kontynuują syn Franklin oraz Will należący już do trzeciego pokolenia Grahamów prowadzących działalność ewangelizacyjną pod sztandarem Stowarzyszenia Billy’ego Grahama.

Franklin Graham zgromadzonym w katedrze przekazał serdeczne pozdrowienia od ojca. Cytując 96-letniego ewangelizatora, mówił: „Jeśli w katedrze znajdzie się choć jedna osoba, która mnie pamięta, powiedz jej: »Hello!«”.

Pastor w Katowicach głosił kerygmat - podstawowe prawdy Ewangelii, których wartość nie zmienia się mimo upływu wieków. Mówił o nieskończonej Bożej miłości i miłosierdziu, grzesznej naturze człowieka, zbawieniu oraz sprawiedliwości. Zachęcał do szczerego stanięcia w prawdzie oraz zanurzenia się w Piśmie Świętym. Nawiązując do teorii wielkiego wybuchu, powiedział: - Zaufajcie mi, kiedy Bóg mówi, to jest wielki wybuch. W tym momencie zgadzam się z nauką. Bo to słowem Boga powstały niebiosa, wszystko, co je zamieszkuje, wywodzi się z Jego tchnienia. Ale Bóg jest duchem i ci, którzy pragną Go wywyższać, muszą żyć w duchu i w prawdzie. On się nie zmienia. Jego słowo jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na zawsze.

Graham, podkreślając ogrom Bożej miłości względem każdego człowieka, jasno przedstawił także, czym jest grzech. Powołując się na Pismo Święte, przypomniał, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Mówił także o konsekwencji grzechu, czyli śmierci, zaznaczając jednocześnie zbawienną rolę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Spotkanie w archikatedrze uświetniły koncerty Beaty Bednarz z zespołem, Johna & Anne Barbour oraz Trzeciej Godziny Dnia. Koncert uwielbienia stał się dla chrześcijan, po brzegi wypełniających katedrę, okazją do wyśpiewania chwały i wdzięczności Bogu.

F. Graham jest prezesem i dyrektorem generalnym Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego Billy’ego Grahama oraz międzynarodowej chrześcijańskiej organizacji humanitarnej Samaritan’s Purse. Spotykał się z wieloma światowymi przywódcami w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej, w tym z 5 prezydentami USA. Graham wypowiada się na temat bieżących problemów społecznych i zagadnień etycznych, mobilizując chrześcijan, aby wywierali pozytywny wpływ na świat.

Pastor przebywa w Polsce ze względu na odbywający się w Warszawie ekumeniczny Festiwal Nadziei. Do Katowic przybył na zaproszenie abp. Wiktora Skworca, który także, razem z innymi duchownymi chrześcijańskich wspólnot, uczestniczył w ekumenicznej modlitwie w katedrze. Metropolita katowicki udzielił pasterskiego błogosławieństwa oraz zachęcił do modlitwy o jedność, czego wyrazem miał być także gest znaku pokoju.