Wodzisław przeciw gender

Przemysław Kucharczak

publikacja 27.03.2014 18:10

Kolejni polscy samorządowcy wypowiedzieli się przeciwko skrajnie lewicowej ideologii.

Wodzisław przeciw gender Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Przemysław Kucharczak /GN

Rada Powiatu Wodzisławskiego stanowczo przeciwstawiła się ideologii gender. 27 marca przyjęła stanowisko, w którym apeluje do instytucji, stowarzyszeń, rodziców i pedagogów o przeciwstawienie się tej ideologii.

Uchwała przeszła przygniatającą większością: zagłosowało za nią 16 radnych, przeciwko padło 6 głosów, wstrzymały się 3 osoby.

– Cieszę się. To było głosowanie zupełnie ponad podziałami partyjnymi – powiedziała nam radna PiS Teresa Glenc, odpowiedzialna za przygotowanie projektu. W Radzie Powiatu Wodzisławskiego większość ma Klub PO, Klub PiS jest pięcioosobowy, są też radni niezrzeszeni.

Absurdalne modele wychowania

Radni zwracają uwagę w przyjętym przez siebie dokumencie, że ideologia gender uznaje płeć „za konstrukcję społeczną i kulturową” oraz „narzuca absurdalne modele wychowania, rodziny, szkoły”. „W przedszkolach i szkołach usiłuje się do realizowanych programów i projektów edukacyjnych wprowadzać treści z niej wynikające” – stwierdzają. Apelują do lokalnych społeczności, a zwłaszcza do rodziców, nauczycieli i wychowawców „o wrażliwość i przeciwdziałanie zagrożeniu wynikającemu z tych działań”.

Teresa Glenc komentuje, że samorządowcy z powiatu wodzisławskiego działają wyprzedzająco, żeby nie powtórzyła się u nich taka sytuacja, jaka niedawno miała miejsce w sąsiednim Rybniku. Elementy gender były tam realizowane wśród przedszkolaków, jednak znaleźli się „zdroworozsądkowi rodzice”, którzy się na to nie zgodzili, i „temat zrobił się ogólnopolski”.

Propagowanie podejrzanych koncepcji

Istotny jest też ostatni fragment stanowiska, w którym radni apelują do Sejmiku Województwa Śląskiego, by ten przeciwstawił się promowaniu tej ideologii. – Chodzi o to, że we wstępnym projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 też są odwołania do gender. To na razie wstępny projekt, więc właśnie teraz jest czas, żeby wnieść do niego uwagi – mówi Teresa Glenc.

W tym fragmencie stanowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego, skierowanego do Sejmiku, są zdania: „Uzależnienie bowiem od tego środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jest nie tylko naganne samo w sobie, lecz stoi w sprzeczności z zasadami samej Unii Europejskiej zapisanymi w Traktacie Lizbońskim. Środki przeznaczone na Regionalne Programy Operacyjne powinny być wykorzystane na działania służące dobru mieszkańców regionu, a nie na propagowanie podejrzanych koncepcji, podszywających się pod rozważne działania na rzecz równouprawnienia” – czytamy.

Na następnej stronie pełny tekst dokumentu.

Stanowisko Rady Powiatu Wodzisławskiego wobec zagrożeń wynikających z ideologii „gender”

W ostatnim czasie obserwujemy coraz bardziej agresywne propagowanie ideologii gender i próby wdrażania jej w życie społeczne. W przedszkolach i szkołach usiłuje się do realizowanych programów i projektów edukacyjnych wprowadzać treści z niej wynikające.

Ideologię tę uważamy za szkodliwą i niebezpieczną. Uznaje ona bowiem, że płeć to konstrukcja społeczna i kulturowa, narzuca absurdalne modele wychowania, rodziny, szkoły. Zmusza więc dzieci, począwszy od wieku przedszkolnego, do szkodliwej seksualizacji, kruszy naturalne bariery wstydu i stosowności zachowań, a przede wszystkim indoktrynuje młodych ludzi. Łamie konstytucyjne prawo rodziców do opieki i wychowania własnych dzieci. Zwracamy się z apelem do samorządów gmin i miast naszego powiatu o wparcie naszego stanowiska w tej sprawie.

Apelujemy do wszystkich lokalnych społeczności, stowarzyszeń, organizacji, ludzi kultury, służby zdrowia, a przede wszystkim rodziców, nauczycieli i wychowawców o wrażliwość i przeciwdziałanie zagrożeniu wynikającemu z tych działań.

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi nad Projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 Rada apeluje do Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego, by korzystając ze swych uprawnień, przeciwstawił się promowaniu tej ideologii. Uzależnienie bowiem od tego środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jest nie tylko naganne samo w sobie, lecz stoi w sprzeczności z zasadami samej Unii Europejskiej zapisanymi w Traktacie Lizbońskim.

Środki przeznaczone na Regionalne Programy Operacyjne powinny być wykorzystane na działania służące dobru mieszkańców regionu, a nie na propagowanie podejrzanych koncepcji, podszywających się pod rozważne działania na rzecz równouprawnienia.