Więcej miłości!

jj

|

Gość Katowicki 11/2014

publikacja 13.03.2014 00:00

– Chrystus jest jedyną odpowiedzią na problemy dzisiejszego świata. Jest drogą do podjęcia dialogu w małżeństwie, w rodzinie, w sąsiedztwie, do budowania zgody i pokoju – mówił ks. Marek Szkudło.

 W Mszy św. na rozpoczęcie Wielkiego Postu  uczestniczył także abp senior Damian Zimoń W Mszy św. na rozpoczęcie Wielkiego Postu uczestniczył także abp senior Damian Zimoń
Joanna Juroszek /GN

Eucharystii w intencji diecezjan w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach przewodniczył abp Wiktor Skworc. – Jak przygotować się do świąt paschalnych? Co zrobić, aby wspólnoty rodzinne stały się przestrzenią miłości, przebaczenia i bezpieczeństwa? Jak budować pokój i zgodę? – pytał podczas homilii ks. Szkudło, wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłanów. Odpowiedzi kazał szukać w liturgii słowa: „Nawróćcie się do mnie całym sercem” – mówi Bóg przez usta proroka Joela.

Jako symboliczny początek drogi nawrócenia wikariusz biskupi przedstawił gest posypania głów popiołem, mówiąc, że jego przyjęcie ma być wyrazem podjęcia Bożego wezwania do nawrócenia, uznania własnej grzeszności, a także otwarciem się na Boga, powrotem do Niego. Przedstawiając postać św. Pawła, ks. Marek zachęcał wiernych do szukania osobistej relacji z Bogiem. – Nasze odnowione życie, wyzwalająca się miłość mają być szczególnym świadectwem prowadzącym innych do spotkania z Chrystusem i powierzania Mu swojego życia – przekonywał. Ksiądz Szkudło wspomniał także o źle wypełnianych postanowieniach wielkopostnych, które – zamiast zmieniać grzesznika – sprawiają, że człowiek „koncentruje się na samym sobie i staje się nieznośny dla otoczenia”. – Wolą Bożą jest, aby te ćwiczenia wyzwoliły nas od udawania, rywalizacji i podziałów, od szukania swojej chwały. Jest to droga, na której każdego dnia trzeba wyzbywać się coraz bardziej naszego egoizmu i zamknięcia, aby uczynić miejsce Bogu, który otwiera i przemienia serca. Aby z tego serca – mojego serca – wyzwalało się więcej miłości – wyjaśniał.