Nauczyciele dla przyszłości

Agnieszka Bytomska

publikacja 24.10.2013 16:44

"Kształcimy (się) dla jutra" – to hasło, pod którym odbywał się pierwszy w województwie śląskim kongres poświęcony oświacie, organizowany przez Wojewodę Śląskiego, Kuratorium Oświaty i UŚ.

Nauczyciele dla przyszłości Uczestnicy Śląskiego Kongresu Oświaty Agnieszka Bytomska

"Kształcenie dzieci i młodzieży w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości, w której dostęp do informacji jest nieograniczony, to ogromne wyzwanie dla nauczycieli każdego etapu edukacji" - pisali w liście do dyrektorów szkół i nauczycieli organizatorzy Śląskiego Kongresu Oświaty.

Oprócz oczywistej roli nauczyciela, którą jest przekazywanie wiedzy uczniom, uczestnicy kongresu podkreślili konieczność jego osobistego rozwoju. Mądry pedagog to człowiek, który zamiast stawiać w stan podejrzenia wszelkie nowości, szczególnie technologiczne, będzie potrafił z nich czerpać i wykorzystywać je w pracy ze swoimi podopiecznymi. Dr Mirosław Nakonieczny zaznaczył jednak, że chodzi o umiejętność pogodzenia ich ze starymi metodami w ten sposób, żeby w przyszłości móc wypracować jak najlepszy system kształcenia.

Oprócz konferencji poświęconych metodom nauczania, nowoczesnym technologiom w przekazywaniu wiedzy czy neurodydaktyce, poruszane były również tematy edukacji w naszym województwie, kształcenia nauczycieli i nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Na Wydziale Prawa i Administracji UŚ można było zobaczyć i usłyszeć między innymi Wojewodę Śląskiego dr Zygmunta Łukaszczyka, rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia, Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera, dyrektora OKE Romana Dziedzica, a także przedstawicieli Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Kuratorium Oświaty.