Krew w salce

xpł

|

Gość Katowicki 40/2013

publikacja 03.10.2013 00:00

W niedzielę 13 października w parafii pw. św. Jadwigi Śl. w Szopienicach zostanie przeprowadzona akcja krwiodawstwa.

Krew w salce „To dar życia” – mówił o oddawaniu krwi Jan Paweł II Roman Koszowski /GN

Od godz. 9.30 do 13.30 pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic będą tam czekać na chętnych do podzielenia się najcenniejszym darem, jakim jest krew. Pomysł na akcję w parafii wyszedł od miejscowych księży.

Już w niedzielę 8 września w czasie kazania ks. Grzegorz Matracki przypomniał słowa bł. Jana Pawła II, wypowiedziane w 2004 r. podczas Światowego Dnia Krwiodawców: „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Dlatego oddawanie własnej krwi dobrowolnie i bezinteresownie jest gestem wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”.

Od tamtej niedzieli duszpasterze bardzo często podczas kazań i ogłoszeń przypominali o parafialnej akcji krwiodawstwa, zachęcając ludzi do udziału w niej. W Szopienicach krew będzie mógł oddać każdy, kto chce, bez względu na adres zameldowania. Warto wspomnieć, że oddając systematycznie krew, krwiodawca badany jest każdorazowo przez lekarza, który w razie stwierdzenia istotnych odchyleń od stanu prawidłowego może skierować go do właściwej placówki służby zdrowia w celu objęcia dalszą opieką i leczeniem. Dzięki temu można wcześnie rozpoznać wiele chorób, na przykład nadciśnienie. Po oddaniu krwi można też otrzymać bezpłatnie wyniki badań laboratoryjnych. Jak podaje na swoich stronach RCKiK, honorowi krwiodawcy mogą w rocznym zeznaniu podatkowym odliczać wartość oddanej krwi od dochodu.