Jak wspierać kulturę?

Mat. Sekretariatu Synodu Archidiecezji Katowickiej

publikacja 19.02.2013 11:13

Tematem dzisiejszej audycji jest kultura, czyli... cała nasza działalność. Kultura to wszystko, co człowiek czyni dla przetworzenia świata. Gośćmi programu Joanny Raś są ks. Grzegorz Strzelczyk i Magdalena Jóźwik.

Jak wspierać kulturę?

Jesteśmy zanurzeni w kulturze. Kulturą w rozumieniu konstytucji Gaudium et Spes jest cały świat przetworzony przez człowieka, wszystko co zrobiliśmy dla uczynienia go bardziej ludzkim. od czasu publikacji dokumentu minęło 50 lat - świat się zmienił. Ale niektóre aspekty pozostały. Niewątpliwie do takich należą dwie strefy: gwałtowny rozwój nauki i jej specjalizacja oraz rozwój możliwości komunikacji w skali świata. 

Co na ten temat mówił Sobór? Jakie kierunki wskazywał i jakie widział niebezpieczeństwa? Nie da się ukryć, że przewidział co najmniej kilka naszych problemów. Na przykład: konieczność zwracania uwagi na równy dostęp do kultury, czyli zapobiegania wykluczeniu. To zadanie Kościoła. Co jeszcze?

Część druga, czyli pierwszy Synod Archidiecezji Katowickiej. Dziś o powołaniu. Co to jest powołanie? To droga, na której Bóg nas postawił, najlepsza droga do zbawienia i osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej.

Gościem części trzeciej audycji jest ks. Leszek Makówka, przewodniczący Komisji ds. Kultury. To najbardziej świecka i najmłodsza wiekowo komisja Synodu. A kto się w niej znalazł?