Nie truj dzieci

Gość Katowicki 03/2013

publikacja 17.01.2013 00:00

Winternecie można zobaczyć nakręcony 26 grudnia 2012 r. filmik ze smogiem unoszącym się nad Rybnikiem przy ul. Wyzwolenia.

 Rybnik, 9 stycznia. U wjazdu do miasta stanęło 7 billboardów z apelem do sumień Rybnik, 9 stycznia. U wjazdu do miasta stanęło 7 billboardów z apelem do sumień
przemysław kucharczak

A z danych Śląskiego Monitoringu Powietrza wynika, że np. 7 grudnia przy ul. Borki w Rybniku dopuszczalne normy pyłu zawieszonego były przekroczone 7-krotnie, 9 grudnia – 11-krotnie, a 8 grudnia – prawie 15-krotnie! Grupa mieszkańców Rybnika chce za to skarżyć Skarb Państwa o odszkodowanie.

Jedną ze składowych smogu jest dym ze śmieci spalanych w domowych kotłowniach. W styczniu przy drogach wjazdowych do Rybnika stanęło więc 7 billboardów z napisem: „Paląc śmieci, trujesz dzieci”. – Straż Miejska może karać, jeśli złapie za rękę, lub pośrednio żądać okazania umów na wywóz odpadów. Próbujemy więc dotrzeć do sumień osób, które palą śmieci – mówi Lucyna Tyl, rzecznik UM w Rybniku.