30 000 na dobę

xpł

publikacja 18.11.2012 10:35

Blisko 30 tys. pojazdów w ciągu doby porusza się po drodze krajowej nr 79, której częścią jest estakada biegnąca nad chorzowskim rynkiem.

30 000 na dobę Wzdłuż estakady będą zamontowane dodatkowe ekrany akustyczne ks. Paweł Łazarski/GN

Po dziewięciu miesiącach zakończyły się prace na odcinku zachodnim prowadzącym od Bytomia do Katowic. Obecnie cały ruch w obie strony odbywa się wyremontowanym odcinkiem. Remont części wschodniej prowadzącej z Katowic do Bytomia ma być zakończony w czerwcu 2013 r. Wtedy też cała estakada będzie pomalowana. Koszt inwestycji to blisko 40 mln zł. W ciągu najbliższych miesięcy, po zdemontowaniu zniszczonych elementów wschodniego odcinka, będą też ograniczenia w ruchu pod estakadą. Trwa ciągle remont tzw. ślimaka dla pieszych, który ma być gotowy w przyszłym roku. Będą też zamontowane dodatkowe ekrany akustyczne. Kierowcy i piesi muszą uzbroić się w cierpliwość.

Estakada została wybudowana w 1978 r. Od tamtej pory była z jednej strony chlubą miasta, a z drugiej złem koniecznym, bo zakryła i oszpeciła rynek. Aby cały ruch tranzytowy na drodze krajowej nr 79 przenieść poza centrum Chorzowa, co pozwoliłoby usunąć estakadę i przywrócić świetność centrum miasta, trzeba by przeprojektować dotychczasowe drogi i zbudować nowe. Jak trudne to zadanie, świadczy trwający remont estakady, która musi jeszcze posłużyć przez wiele lat, zanim powstaną nowe pomysły i znajdą się pieniądze na rozwiązanie narastającego ruchu w centrum Chorzowa.