Areopag w Katowicach

xpł/xas

publikacja 14.11.2012 17:32

– Kościół jest dzisiaj wezwany, aby głosić Ewangelię ludziom, którzy stracili pamięć o chrześcijańskim dziedzictwie kultury, czemu towarzyszy praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna – powiedział abp Wiktor Skworc na Wydziale Teologicznym UŚ.

Areopag w Katowicach Abp Skworc po wykładzie odpowiadał na pytania słuchaczy ks. Paweł Łazarski/GN

Metropolita katowicki 14 listopada, w ramach Śląskiego Areopagu, wygłosił wykład pt. „Nowe areopagi widziane z perspektywy posługi biskupiej”. Jako główne pole realizacji nakazu misyjnego Kościoła przez biskupa arcybiskup wskazał budzenie misyjnego zaangażowania wśród diecezjan. – Nie zdobywamy dla Chrystusa lądów, krajów, ale człowieka – podkreślił. Odwołując się do opisanego w Ewangelii spotkania św. Pawła na ateńskim Areopagu, abp Skworc ukazał współczesne areopagi, na których dzieło Apostoła Narodów trzeba kontynuować, zaczynając od rozwijającego się „humanizmu bez Boga”. Mówiąc o kręgach kulturowych, w których powinno ono być realizowane, zaznaczył, że Europa jest rozległym obszarem misyjnym, ale też areopagiem, obszarem kulturowym, cywilizacyjnym, który wymaga obecności świadków wiary na wzór św. Pawła. Zaakcentował, że za głoszenie Ewangelii odpowiedzialny jest nie tylko biskup, ale wszyscy ochrzczeni. W tym kontekście zwrócił uwagę na wkład polskich katolików wyjeżdżających do pracy w Europie Zachodniej. Jako przykład ich umacniającej Kościół roli wskazał Norwegię.

Wśród kolejnych areopagów metropolita katowicki wyliczył system demokratyczny i politykę, stwierdzając, że najbardziej zagrożoną wartością w demokracji okazuje się ludzkie życie. Mówiąc o areopagu nauki i prac badawczych, podkreślił znaczenie nauki o człowieku i badań nad człowiekiem, wskazując m.in. na dokonujące się zmiany językowe w sferze medycyny, gdzie od pojęć osobowych przechodzi się do rzeczowych.

W dalszej części wykładu abp Skworc mówił o areopagu kryzysu i ekonomii, areopagu kultury masowej oraz areopagu środków przekazu. Przypomniał, że świadectwo człowieka jest tu ważniejsze od technik ewangelizacyjnych. Do współczesnych areopagów metropolita katowicki zaliczył również globalizację, wskazując m.in. na niepokój, jaki wywołuje związana z nią zmiana podejścia do pracy ludzkiej, polegająca na zatracaniu nadrzędnej wartości osoby ludzkiej. Wymieniając pozytywy i negatywy globalizacji, zauważył, że rozrost bogactwa powoduje równocześnie wzrost nędzy i pojawianie się nowych form ubóstwa. Jako ostatni, ale jeden z najważniejszych współczesnych areopagów metropolita katowicki wymienił chrześcijaństwo. – Niektórzy wierzący noszą w sobie ukrytego ateistę, który objawia swoje istnienie poprzez deklaracje bez pokrycia czy wypełnianie martwych praktyk religijnych, bez osobistej relacji z Panem Bogiem – powiedział.

Po wykładzie odbyła się długa dyskusja. Oprócz pytań do abp. Skworca jej uczestnicy dzielili się świadectwami na temat swojego zaangażowania w dzieło ewangelizacji.

Śląski Areopag to wspólna inicjatywa Instytutu Tertio Millennio, tygodnika „Gość Niedzielny” oraz Koła Naukowego Teologów Uniwersytetu Śląskiego. Projekt zakłada organizację cyklu debat i wykładów otwartych poświęconych różnym obszarom katolickiego światopoglądu, takim jak polityka, kultura, społeczeństwo i ekonomia. Tematyka spotkań jest dobierana w taki sposób, by umożliwić wzajemne poznanie i zrozumienie, wspólne poszukiwanie odpowiedzi na najważniejsze i najtrudniejsze pytania oraz atmosferę wzajemnego szacunku i dobrej woli, niezbędną do otwartej rozmowy.

Dotychczas gośćmi Śląskiego Areopagu byli biskup opolski Andrzej Czaja, Agnieszka Kołakowska (filolog klasyczny, tłumaczka, eseistka), ks. Robert Skrzypczak (adiunkt Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie) oraz Dariusz Gawin (filozof, redaktor „Teologii Politycznej”, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego).