Synod w akcji

xpł

publikacja 07.10.2012 19:00

Choć otwarcie II Synodu Archidiecezji Katowickiej nastąpi dopiero 25 listopada, jednak już zaawansowane są prace wstępne, bez których do otwarcia oficjalnych obrad synodalnych nie dojdzie.

Synod w akcji Synod ma pomóc nam zrozumieć, czym jest Kościół Henryk Przondziono/GN

Sekretariat Zespołu Presynodalnego zakończył przyjmowanie ankiet, które wypełniali księża, parafialne rady duszpasterskie, zgromadzenia zakonne, ruchy i stowarzyszenia działające w archidiecezji. Wyniki, które poddano analizie, wkrótce zostaną zamieszczone na stronie synodu. Aktualnie trwają ciągle prace przygotowawcze, koncentrujące się na ustaleniu składu Komisji Głównej oraz liczby, tematyki i składu komisji synodalnych. Aby synod mógł przynieść owoce, ważna jest świadomość naszej wiary i przynależności do Kościoła lokalnego. Dlatego w trakcie jego trwania bardzo istotna będzie formacja, która będzie pomagała coraz lepiej rozumieć, czym jest Kościół. Wkrótce zostaną przygotowane materiały do wykorzystania przez parafialne rady duszpasterskie, grupy formacyjne i stowarzyszenia. Każdy jednak ma prawo zastanowić się nad tym, w jaki sposób przyczynić się do odnowy naszych parafii i mniejszych wspólnot. Próba oceny stanu Kościoła w świetle Ewangelii i poszukiwanie sposobów na poprawę jakości jego życia jest punktem wyjścia i jednym z najważniejszych zadań synodu.

Jeśli ktoś chce intensywniej zaangażować się w synod, to Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej bardzo pilnie poszukuje wolontariuszy – głównie teologów. Potrzebni są także animatorzy modlitwy, osoby, które pomogą w tworzeniu materiałów formacyjnych, konspektów katechez, homilii itp., moderatorzy forów internetowych. Wszelkich informacji na temat możliwości zaangażowania można uzyskać na stronie: www.synodkatowice.pl. Zgłoszenia grup i wspólnot chcących modlić się za synod oraz chęci nawiązania współpracy na zasadzie wolontariatu (konieczne jest przesłanie CV ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia na kościelnym gruncie) można dokonywać drogą mailową: synod@archidiecezja.katowice.pl lub tradycyjną: Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Kuria Metropolitalna w Katowicach, ul. Jordana 39, skr. poczt. 206, 40-951 Katowice.