Nominacje w Kurii

xpł

publikacja 19.06.2012 14:15

Jaka zawsze przed wakacjami księża odbierają dekrety od biskupa z przydziałem nowych obowiązków. Tym razem zmiany zaszły także wśród pracujących w Kurii Metropolitalnej.

Nominacje w Kurii Ks. Grzegorz Olszowski został wikariuszem generalnym Henryk Przondziono

Arcybiskup Wiktor Skworc wręczył dziś przed południem dekrety z nominacjami. Dotychczasowy kanclerz, ks dr Grzegorz Olszowski, został mianowany wikariuszem generalnym. Nowym kanclerzem Kurii został ks. dr Adam Pawlaszczyk, który dotąd pracował w Sądzie Metropolitalnym jako pomocniczy wikariusz sądowy. Obaj księża nowe obowiązki rozpoczną spełniać po wakacjach.

Wikariusz generalny to kapłan lub  biskup pomocniczy wyznaczony przez biskupa diecezjalnego. Jego zadaniem jest pomoc w duszpasterzowaniu i zarządzaniu diecezją zgodnie z zakresem obowiązków przydzielonych mu przez biskupa. Wikariusz generalny jest pełnomocnikiem biskupa diecezjalnego. Kanclerz natomiast to kierownik kurialnej kancelarii.